แนวปฏิบัติกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศในการเกณฑ์ทหาร

Tgmilitaryrecruit 3แนวปฏิบัติเมื่อกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศต้องไปเกณฑ์ทหาร

ด้วยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธินุษยชน ร่วมกับมูลนิธิธีรนาถกาญจนาอักษร โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (For-SOGI) ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับกะเทยในการเกณฑ์ทหารขึ้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งได้แนวทางปฏิบัติเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ในการเกณฑ์ทหารปี 2555 นี้ เพราะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ อาจทำให้กะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศที่เข้ารับการตรวจเลือก (เกณฑ์ทหารในปี 2555) มีโอกาสจะถูกระบุว่าเป็นโรคจิตได้ ดังนั้น การสร้างความเข้าใจและการเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติ download-buttons


ได้เวลาไปเกณฑ์ทหารแล้ว!!
กะเทย สาวประเภทสองและคนข้ามเพศ มี 3 พร้อมเหล่านี้รึยัง?


กายพร้อม

- พร้อมที่จะไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ไม่ว่ากรณีใดๆจะต้องไปเข้าร่วมและไปให้ตรงเวลา
- แต่งกายเหมาะสม ไม่โป๊จนเกินไป ถ้าเป็นนักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาไปก็ได้
- สำรวมกริยามารยาทให้เมาะสมเมื่อต้องติดต่องานกับหน่วยงานทางราชการจะส่งผลดีต่อเรา
- ไม่ควรทำร้ายตัวเองเพียงเพราะไม่อยากเป็นทหาร เช่น ฉีดน้ำเกลือเข้าหน้าอกตัวเอง, เอานมข้นหวานหยอดหูเพื่อหลอกว่าเป็นหูน้ำหนวก หรือ ตัดนิ้วชี้ตัวเองให้เกิดความพิการ เป็นต้น


ใจพร้อม
- พร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเองและปกป้องสิทธิของตัวเองหากถูกบังคับในสิ่งที่เราไม่อยากทำ
- อดทนอดกลั้นต่อสายตากองเชียร์ เสียงแซวต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

ความรู้พร้อม
- รู้ขั้นตอนต่างๆของกระบวนการเกณฑ์ทหาร
- รู้ว่าศาลปกครองได้มีคำพิพากษาให้แก้ไขข้อความว่า “เป็นโรคจิตถาวร” เป็น “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด” ในใบเอกสารสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหาร
- รู้ทักษะการต่อรองหากถูกสั่งให้ถอดเสื้อต่อหน้าคนจำนวนมาก
- รู้สังเกตและประเมินสถานการณ์เบื้องหน้าเพื่อประเมินว่าจะโดนปฏิบัติอย่างไรและเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์นั้น
- รู้หมายเลขโทรศัพท์มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน หากต้องการขอคำปรึกษา เบอร์โทร: 098-269-5517 (ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00-18:00 น.)

รายละเอียดขั้นตอน

เมื่อไหร่

ที่ไหน

เอกสารที่ต้องเตรียม

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเสร็จกระบวนการ

1.ลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร)

เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี (17 ปีบริบูรณ์)

ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของต

1.สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่มีชื่อบิดา หรือมารดา

รับหลักฐานใบสำคัญทหารกองเกิน(แบบ สด.9)

2.การรับหมายเรียก(การรับหมายเกณฑ์)

เมื่อมีอายุย่างเข้า 21 ปี (20 ปี บริบูรณ์ )

ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน

1.สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่มีชื่อบิดา หรือมารดา)

หมายเรียก(แบบ สด.35.)

3.เข้ารับการตรวจเลือก (การเข้าเกณฑ์ทหาร)

วัน เวลา ที่กำหนด
ไว้ในหมายเรียก

ต้องอ่าน หมายเรียก หรือ หมายเกณฑ์ ว่า เขาให้ไปเกณฑ์ที่ไหน วันอะไร อย่าไปผิดวันเชียวนะ

สถานที่ที่กำหนด
ไว้ในหมายเรียก

1.ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙)

2.หมายเรียก(แบบ สด.35)

3.บัตรประจำตัวประชาชน

4.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงและสำเนา)

5.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล

6.ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานทางการศึกษา

7.ใบรับรองจากจิตแพทย์

8.ใบรับรองจากแพทย์ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายอื่นๆ(ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตแพทย์)

9.ประกาศหน่วยงานบัญชาการรักษาดินแดน เรื่องชี้แจงปัญหาการบันทึกผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบสด.43) ของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายหรือจิตใจเป็นหญิง

จับได้ใบดำ ได้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(แบบ สด.43)

หากจับได้ใบแดง ให้ยืนคำร้องต่อกรรมการชั้นสูงในจุดตรวจเลือกเพื่อให้พิสูจนยืนยันอัตลักษณ์ของเราอีกครั้

4.เข้ารับการเรียกพลของทหารกองหนุน(จะมีหมายเรียกพล)

จะระบุในหมายนัด คือ นัดให้มาเข้ากอง ตามที่เราจับสลากได้

จะระบุไว้ในหมายเลือก

1.สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่มีชื่อบิดา หรือมารดา)

3.ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(แบบ สด.43) และ

4.(แบบ สด.40)

เข้ารับราชการทหารกองประจำการต่อไป

หมายเหตุ

หากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการตรวจเลือก อันส่งผลให้กะเทยถูกเรียกพลเป็นทหารกองหนุน ให้ติดต่อสภาสูง เพื่อตรวจสอบพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไป

เกณฑ์ทหาร HOT NEWS
เพื่อนๆกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศโปรดทราบ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นไป เราควรจะถูกระบุในใบ สด. 43 ว่าเป็นบุคคลจำพวกที่ 2 ข้อที่ 12 ว่า “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด” ซึ่งคำนี้จะใช้ในการเกณฑ์ทหารเท่านั้น และเราต้องยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการตรวจคัดเลือกฯทันที่ถ้าเจ้าหน้าที่ระบุว่าเราเป็น “โรคจิต” เพียงเพราะว่าเราเป็น กะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศ

หากเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย เบอร์โทร: 098-269-5517 (ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00-18:00 น.)

เคล็ดไม่ลับ ถึง...เพื่อนๆ กะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศในกระบวนการเกณฑ์ทหารถ้าเจอสถานการณ์เหล่านี้จะทำอย่างไร

- ถูกสั่งให้ถอดเสื้อ ในกรณีนี้ถ้าใส่เสื้อที่มีกระดุมอยู่แล้ว สามารถปลดกระดุมได้ 2-3 เม็ดเพียงเท่านี้ก็ทราบได้ว่ามีนมหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตไปควรเจรจากับเจ้าหน้าที่ว่าขอไปทำในที่มิดชิดบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ไกลจากสายตาผู้คนมากนักทั้งนี้เพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดด้วย ถ้าเรายังถูกบังคับ ให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการการตรวจเลือกฯได้

- ถูกชวนเชื่อต่างๆ เช่น ถ้าไปเป็นทหารจะไม่ให้ฝึก จะให้ไปทำงานสบายๆในครัวหรือในสำนักงาน ถ้าเจอเหตุการณ์นี้ไม่ควรหลงเชื่อคำชักจูงใดๆ เพราะคนที่มีอำนาจตัดสินใจว่าเราจะได้จับใบดำใบแดงหรือไม่คือเจ้าที่ที่ตรวจร่างกายเราไม่ใช้เจ้าหน้าที่ทหารระดับปฏิบัติการที่เดินอยู่ในบริเวณนั้น

- ถูกชวนไปมีเพศสัมพันธ์ เราไม่ควรมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เพราะกะเทยส่วนมากจะถูกล่วงละเมิดในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็จะมาชวนเชื่อต่างๆนานาก็ไม่ควรหลงเชื่อ ควรจะเคารพตนเอง เคารพสถานที่จึงไม่แนะนำให้มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวในสถานการณ์นี้

- ถูกสั่งหรือขอให้ไปช่วยเสริฟน้ำ บีบนวดเจ้าหน้าที่ หรือเข้าร่วมการประกวดเพื่อสร้างบรรยากาศ เราควรหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรามเหล่านี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ใครสั่งอะไรก็ต้องทำด้วยความกลัว ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้กะเทยถูกใช้เป็นเครื่องมือจากฐานคิดที่ไม่ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกันในสังคม ดังนั้นเราไม่ควรสนับสนุนวิธีปฏิบัติแบบนี้และต้องหาวิธีการปฏิเสธที่เหมาะสม

- กรณีที่รูปร่างการแต่งกายยังไม่ดูเป็นผู้หญิงมากแต่จิตใจเป็นหญิงแล้ว เช่น ยังไม่มีหน้าอก ผมยังไม่ยาว เหล่านี้มีสิทธิที่จะผ่านการตรวจร่างการสูงมากดังนั้น ถ้ามีเอกสารใดๆ เช่น ใบรับรองจากจิตแพทย์ เป็นต้น ให้รีบยื่นในขั้นตอนการตรวจร่างกายหรือร้องเรียนต่อประธานกรรมการการตรวจเลือกฯ ก่อนที่จะต้องจับฉลากเพื่อยันยันความเป็นตัวเอง

เราคือเพื่อนคุณตลอดกระบวนการของการเกณฑ์ทหาร ต้องการความช่วยเหลือ ปรึกษา โทรหาเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้
- เชียงใหม่ และภาคเหนือ :
คุณดอย 082-855-1491
- อุบลราชธานี : คุณเป้ 080-149-4136
- นครราชสีมา : คุณโอปอล 087-646-9155
- กรุงเทพฯ และภาคกลาง : คุณโน๊ต 098-269-5517, คุณรี่ 084-906-0072 และคุณปอย 086-778-5899
- พัทยา และชลบุรี : คุณดอย 082-855-1491

- ตรัง และภาคใต้ : คุณเจสสิก้า 085-888-9433
ทุกท่านเป็นจิตอาสา/อาสาสมัคร ที่มาช่วยให้คำแนะนำน้องๆ นะคะ
ในกรณีที่พี่ๆ ไม่สะดวกรับสายน้องๆ ให้น้องส่งข้อความหรือโทรมาที่เบอร์ 098-269-5517 จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะคะ


ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติ download-buttons

Tgmilitaryrecruit 2

Tgmilitaryrecruit 1


ministerialregulations

Slide7

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com