การขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

TGdocumentsสืบเนื่องจา่กโรงพยาบาลทหารได้ปิดรับการตรวจร่างกาย หลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยได้สอบถามไปยังกองการสัสดี กระทรวงกลาโหม ทราบว่าในกรณีของกะเทย/สาวประเภทสองนั้น สามารถขอใบรับรองได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้ โดยให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ คือ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555)
- การกำหนดแนวทางการตรวงร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง
- ตัวอย่างหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลหรือสถาบันทางกรแพทย์ของรัฐ กรณีรับรองผู้มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
- แนวทางการตรวงร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง

ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

คำแนะนำเบื้องต้น
สำหรับการขอใบรับรองแพทย์
1) โทรสอบถามโรงพยาบาลใกล้บ้านของคุณ ที่มีแผนกจิตเวช หรือมีจิตแพทย์
2) แจ้งทางโรงพยาบาลว่าขอใบรับรองเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเกณฑ์ทหาร
3) สอบถามวัน/เวลา/สถานที่ ระยะเวลาในการตรวจ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อประเมินความพร้อม เพราะบางโรงพยาบาลต้องนัดหมายล่วงหน้า
4) แจ้งวันที่เราจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ (วันที่เกณฑ์ทหาร) หากมีความเร่งด่วนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
5) ปริ้นเอกสารข้างต้นติดตัวไป เพื่อใช้ในการสื่อสารกับแพทย์ ถึงถ้อยคำที่ระบุในใบรับรอง คือ "ภาวะเพศสภา่พไม่ตรงกับเพศกำเนิด" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555)
6) ค่าใช้จ่ายในการขอใรับรองแพทย์ประมาณ 250 บาท - 800 บาท (ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการตรวจของแพทย์)


ตารางแสดงรายละเอียดโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ

ภูมิภาค

จังหวัด

รายละเอียดโรงพยาบาล

กลาง

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
เลขที่ 75/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 022488999 โทรสาร: 022488998 โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.smartteen.net
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 021495555-60
http://www.dmh.go.th/
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10170 โทรศัพท์: 02441-6100
โทรสาร: 02-441-6101
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.galyainstitute.com/
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์: 02-442-2500
โทรสาร: 02-437-7092, 02-437-5456
http://www.somdet.go.th/
สถาบันราชานุกูล
เลขที่ 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.02-248-8900
http://www.rajanukul.com/

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์
เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19  ถ.สุขุมวิท จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 023843381-3, 023805601-3, 023805605-6
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.yuwaprasart.com


นนทบุรี

โรงพยาบาลศรีธัญญา
เลขที่ 47 หมู่4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-25287800
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.srithanya.go.th

อิสาน

 

 

 

 

นครราชสีมา

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์: 044-233999
โทรสาร: 044233977
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.jvkorat.go.th/newsite/
ขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เลขที่ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 043209999
โทรสาร: 043224722
http://www.jvkk.go.th/

อุบลราชธานี

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เลขที่ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045352500
โทรสาร: 045352555
สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ 1667
http://www.prasri.go.th/

เลย

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
เลขที่ 440 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 042-808100
http://www.rploei.go.th/

นครพนม

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
เลขที่ 210 หมู่ 11 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์: 042539000
โทรสาร: 042539001
http://www.jvnkp.net/

สระแก้ว

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เลขที่ 176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 http://www.dmhweb.dmh.go.th/jvsk/sinap/

เหนือ

 

 

 

นครสวรรค์

โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์
เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์: 056219444
โทรสาร: 056219400
http://www.nph.go.th/home.php

เชียงใหม่

โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 053908500
โทรสาร: 053908595
http://www.suanprung.go.th/web/
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์: 053890238-44
โทรสาร: 053121185
http://www.ricd.go.th/main/

ใต้

 

สงขลา

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
เลขที่ 472 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
http://www.skph.dmh.go.th/
สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ที่ตั้ง 289 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์: 077-916500, 077-311308, 077-311444, 077-240566, 077-240567
โทรสาร: 077-240565
http://www.suansaranrom.go.th/


อ้างอิงข้อมูลโรงพยาบาลจาก http://www.dmh.go.th/links/links.asp?CatID=18&page_no=1

Copyright © 2015 The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com