การขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

TGdocumentsสืบเนื่องจา่กโรงพยาบาลทหารได้ปิดรับการตรวจร่างกาย หลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยได้สอบถามไปยังกองการสัสดี กระทรวงกลาโหม ทราบว่าในกรณีของกะเทย/สาวประเภทสองนั้น สามารถขอใบรับรองได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้ โดยให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ คือ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555)
- การกำหนดแนวทางการตรวงร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง
- ตัวอย่างหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลหรือสถาบันทางกรแพทย์ของรัฐ กรณีรับรองผู้มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
- แนวทางการตรวงร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง

ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

คำแนะนำเบื้องต้น
สำหรับการขอใบรับรองแพทย์
1) โทรสอบถามโรงพยาบาลใกล้บ้านของคุณ ที่มีแผนกจิตเวช หรือมีจิตแพทย์
2) แจ้งทางโรงพยาบาลว่าขอใบรับรองเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเกณฑ์ทหาร
3) สอบถามวัน/เวลา/สถานที่ ระยะเวลาในการตรวจ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อประเมินความพร้อม เพราะบางโรงพยาบาลต้องนัดหมายล่วงหน้า
4) แจ้งวันที่เราจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ (วันที่เกณฑ์ทหาร) หากมีความเร่งด่วนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
5) ปริ้นเอกสารข้างต้นติดตัวไป เพื่อใช้ในการสื่อสารกับแพทย์ ถึงถ้อยคำที่ระบุในใบรับรอง คือ "ภาวะเพศสภา่พไม่ตรงกับเพศกำเนิด" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555)
6) ค่าใช้จ่ายในการขอใรับรองแพทย์ประมาณ 250 บาท - 800 บาท (ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการตรวจของแพทย์
5) ระยะเวลาการขอใบรับรองแพทย์ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ***ใบรับรองแพทย์ที่ขอในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถใช้ในการเกณฑ์ทหารได้ในการเกรฑ์ทหารปีนั้นได้
7) ถ้อยคำที่ระบุในใบรับรองแพทย์นั้นไม่ส่งผลต้องการสมัครงานทั้งราชการและเอกชน
8) สามารถขอได้ทุกโรงพยาบาลตามรายชื่อด้านล่าง ไม่จำเป็นต้องขอใบรับรองเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเท่านั้น


ดาวน์โหลดรายชื่อโรงพยาบาล <<<

TG-Military-Hospital2017-01

 

TG-Military-Hospital2017-02

TG-Military-Hospital2017-03TG-Military-Hospital2017-04
ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.sussadee.com/

 

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com