สังเคราะห์องค์ความรู้จากการสัมมนา MSM/TG ระดับชาติ ครั้งที่1

TGMSMseminar2012การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการสัมมนา MSM/TG ระดับชาติ ครั้งที่1 วันที่  24 – 25  กรกฎาคม  2555 ณ โรงแรมพักพิงอิงทางบูติค จ.นนทบุรี จัดโดย สำนักโรคเอดส์ ผู้เข้าร่วม มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING), ซิสเตอร์ พัทยา (Sisters), เครือข่ายเอ็มพอส (M-POZ), คลีนิคชุมชนสีลม, แอฟริม (AFRIMS) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC)

การแนะนำของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์องค์ความรู้ จากหน่วยงาน  องค์กร ภาครัฐ และเอ็นจีโอ วัตถุประสงค์ การประชุมครั้งนี้ก็เพื่อการสังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วในงานสัมมนาMSM/TG ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2555 เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มและผลิตสื่อเพื่อนำเผยแพร่ต่อการขับเคลื่อนการทำงานเชิงสังคมและกิจกรรมของหน่วยงานและแต่ละองค์กร   มีบูธหลักจาก 6 กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย MSM, กลุ่มสาวประเภทสอง กะเทย (TG), กลุ่มเครือข่ายผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ M-POZ, พนักงานบริการ SWING,ภาครัฐ ประกอบด้วย สอวพ.กทม และ องค์กรระหว่างประเทศ

2012-10-06
Hits: 2247

ประสบการณ์กะเทยไทยในเวทีนานาชาติ

ประสบการณ์กะเทยไทยในเวทีนานาชาติ

กะเทยหลายคนเกิดมาในครอบครัวทีมีความคาดหวังอย่างแรงกล้าที่อยากให้ลูกของตนเองเป็นหญิงชาย
การมีชีวิตที่ต้องเกิดมาภายใต้การปกครองดูแลและสั่งการจากผู้ปกครองทำให้กะเทยไม่มีอำนาจต่อรองใดๆ
ส่งผลให้เกิดความยากลำบากมากที่ใช้วิถีชีวิตทางเพศที่ตนเองต้องการและการเปิดเผยตัวตนทางเพศ

ฐิติญานันท์ หนักป้อ (ดอย)

Doy-Philippineจากการที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม CONSULTATION ON HIV, STI AND OTHER HEALTH NEEDS OF TRANSGENDER PEOPLE IN ASIA AND THE PACIFIC ในประเด็นเอชไอวีและเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงสุขภาพด้านอื่นๆ ของคนข้ามเพศ ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์นี้ เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา จากโอกาสในครั้งนี้ คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ (ดอย) ผู้จัดการศูนย์กิจกรรมสาวประเภทสอง ซิสเตอร์พัทยา และคณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ได้บอกเล่าประสบการณ์ของตนเองที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับนานาชาติอันเป็นประโยชน์ในการประชุมดังกล่าว ดังนี้ การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้เข้าร่วม คือ นักกิจกรรมกะเทย ตัวแทนจากสถานบันทางการแพทย์ ตัวแทนจากสถานบันวิชาการ ตัวแทนจากหน่วยงาน UN ประมาณ 30 คน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2012-10-03
Hits: 2621

10 นโยบายน่าคิดสำหรับผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

bangkok-city10 นโยบายน่าคิดสำหรับผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสมัยหน้ากับวาระกรุงเทพฯ 2012

10 นโยบายน่าคิดสำหรับผู้ว่ากรุงเทพสมัยหน้าจากการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของกลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในงานเสวนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) จากประเด็นเรื่อง วาระกรุงเทพ 2012 หรือ Agenda Bangkok 2012 นี้ ซึ่งโครงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง SIU และบริษัท Noviscape Consulting Group จำกัด โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (FNF) ประเทศไทย

ทาง SIU ขอสรุป 10 ประเด็นสำคัญที่ท่านผู้ว่ากรุงเทพฯ ในสมัยหน้า สมควรพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการดูแลจัดการกรุงเทพมหานครให้น่าอยู่มากขึ้น รวมทั้งสามารถเป็นโมเดลสำคัญให้จังหวัดอื่นๆ ได้ ดังนี้ (ไม่ได้เรียงตามคะแนนิยม)

1.Sex in the City เทรนด์นโยบายด้านนี้ ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันไม่ได้มีแค่เพียง 2 เพศสภาพที่พูดถึงกันในสังคม แต่กินความมากกว่าความหลากหลายอย่างที่เคยได้ยิน การสนับสนุนให้เกิดนโยบายนี้ เพื่อให้สังคมยอมรับความแตกต่าง ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้คนในสังคมมากขึ้น และลดความแปลกแยกระหว่างเพศน้อยลง
2012-10-02
Hits: 2405

Ending Violence and Discrimination on the Basis of Sexual Orientation and Gender Identity

DOI-iglhrc

STOP BULLYING: Ending Violence and Discrimination on the Basis of Sexual Orientation and Gender Identity
8 December 2011
United Nations Headquarters – ECOSOC Chamber

Remarks by DoiNakpor, MPlusFoundation,Thai-TGA Network

From my point of view, the situation fortransgender people in Thailand is not generally about physical violence but about stigma and discrimination.

Many people -- both inside and outside of Thailand -- believe that Thailand is paradise for LGBT people because the society is allegedly so open that we can live our lives comfortably and with freedom. The cabaret shows, the successful sex reassignment surgeries, and the famous transsexual beauty pageantsare compelling images that have been shown to the world. The notion is that Thailand has become a tolerant country for LGBT people, culturally and socially..
2012-09-05
Hits: 2286

Thai uni allows trans grads to wear female gowns

Thammasat-UniversityThai uni allows trans grads to wear female gowns
Oxbridge of Thailand will allow five transgender students to graduate in female attire this year

20 August 2012
By Anna Leach

Thammasat University in Bangkok, where transgender women will be allowed to graduate in female clothes

The Higher Education Commission in Thailand has agreed to allow five transgender women graduating from the country’s most prestigious university to wear female clothes in their graduation ceremony on 30 August.

‘I’ve dressed in a female student uniform since I was in my first year at university,’ Baramee Denjan Phanich told Thai newspaper The Nation.

‘I cannot dress as a man at all, and if I had to dress as a male graduate, I would not attend the ceremony.’

2012-08-21
Hits: 2027
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com