สมาคมจิตแพทย์อเมริกันหยุดระบุกะเทย/คนข้ามเพศว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตแล้ว

APAสมาคมจิตแพทย์อเมริกันหยุดระบุกะเทย/คนข้ามเพศว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตแล้ว
แปลโดย คุณปราณิสรา สกุลพิชัยรัตน์
จากสำนักข่าว Pinknews วันที่ 4 ธันวาคม 2555


สมาคมจิตแพทย์อเมริกันได้มีการตกลงร่วมกันแล้วว่าจะไม่มีการระบุกะเทย/คนข้ามเพศ และผู้มีเพศภาวะไม่สอดคล้องกับร่างกายว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตอีกต่อไป

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต หรือ DSM ครั้งนี้คล้ายกับกรณีการถอดถอนคนรักเพศเดียวกัน ออกจากการเป็นความเจ็บป่วยทางจิต ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปีค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516)

จนกระทั่งขณะนี้ คำว่า “ความผิดปกติในอัตลักษณ์ทางเพศ” ถูกนำมาใช้ระบุสำหรับผู้ที่เป็นกะเทย/คนข้ามเพศ และยังถูกนำมาใช้เป็นรากฐานของนักรณรงค์ต่อต้านความไม่เท่าเทียม ในการโต้แย้งเรื่องสิทธิของกะเทย/คนข้ามเพศ

หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตฉบับปรับปรุงใหม่จะระบุกะเทย/คนข้ามเพศ ว่าเป็น“ความไม่พึงพอใจในเพศภาวะ” ซึ่งเป็นคำที่จะเชื่อมโยงถึงความทุกข์ทรมาน ที่เกิดจาก “ความไม่สอดคล้องกันระหว่างเพศภาวะที่บุคคลหนึ่งๆคุ้นชิน/ชัดเจน กับเพศภาวะที่ถูกกำหนด/บังคับให้เป็น”เป้าหมายคือการทำให้สามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาได้โดยปราศจากการตีตราว่าเป็นความผิดปกติทางจิต

2012-12-06
Hits: 1968

สมาคมจิตแพทย์อเมริกันยืนยันการเป็นกะเทยไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตอีกต่อไป

DSM-Vสมาคมจิตแพทย์อเมริกันแก้ไขคู่มือ: การเป็นกะเทย/คนข้ามเพศไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตอีกต่อไป
แปลโดย คุณปาณิสรา สุกลพิชัยรัตน์

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ( 1 ธันวาคม 2555) คณะกรรมการอำนวยการแห่งสมาคมจิตแพทย์อเมริกันรับรองการทบทวนที่ได้รับการเสนอล่าสุดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตซึ่งเป็นที่รู้จักในนามว่า “DSM-5” การทบทวนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับกะเทย/คนข้ามเพศ และผู้มีเพศภาวะไม่สอดคล้องกับร่างกาย ว่าจะไม่ถูกจัดกลุ่มเป็นความผิดปกติทางจิตอีกต่อไป เช่นเดียวกับคนรักเพศเดียวกัน (Homosexuality) ที่ได้รับการถอดถอนออกในปีค.ศ.1973(พ.ศ. 2516)

จนกระทั่งถึงขณะนี้ คำว่า “ความผิดปกติในอัตลักษณ์ทางเพศ” ถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัยผู้ที่เป็นกะเทย/คนข้ามเพศ ตามแบบฉบับแนวคิดแบบโบราณ โดยเป็นการใช้หลักทางวาทศิลป์ ที่จะบรรยายถึงกะเทย/คนข้ามเพศทั้งหมดว่าเป็นความผิดปกติ อาการหลงผิด และความเจ็บป่วยทางจิต ในบางครั้ง การวินิจฉัยแบบนี้ยังถูกนำมาใช้ในการเลือกปฏิบัติต่อกะเทย/คนข้ามเพศอีกด้วย เช่น อ้างว่ากะเทย/คนข้ามเพศไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครอง หรือลูกจ้าง ในขณะที่บริษัทประกันมีความพยายามที่จะขยายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวร่างกายด้วย เนื่องจากการบำบัดรักษา สำหรับความผิดปกติทางจิตจะได้รับการพิจารณาให้เป็นความจำเป็นทางการแพทย์ มากกว่าการเสริมความงาม

2012-12-04
Hits: 3448

Red letter day for the transgender community

Red letter day for the transgender community
Yanapon Musiket

TROD2012BKKpostSeema, 33, displays his picture in which he’s dressed as a woman at his residence in New Delhi. Seema is transgender, one of hundreds of thousands in conservative India who are ostracised, often abused and forced into prostitution due to a lack of legal recognition.

Nov 20 is an important date in the calendar of lesbian, gay, bisexual and the transgender community around the world, for it's been designated the Transgender Day of Remembrance (TDoR). Founded in 1998 by Gwendolyn Ann Smith, a transgender graphic designer, columnist and activist, in memory of Rita Hester, a transgender woman and victim of sexual discrimination who was murdered in Allston, Massachusetts, with the aim of eliminating social stigma, discrimination and gender-based violence against such people.
2012-11-25
Hits: 1888

ยื่นแล้ว 15,636 ชื่อ เสนอกฎหมายความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับปชช.

ยื่นแล้ว 15,636 ชื่อ เสนอกฎหมายความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับปชช.
gender_equality_law01เครือข่ายผู้หญิง ร่วมองค์กรภาคประชาชน เข้าชื่อ 15,636 รายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ... ฉบับภาคประชาชน ยื่นประธานสภาวันนี้ รองประธานสภาฯ รับเรื่อง คาดเข้าสู่การพิจารณาสมัยประชุมหน้า

วันนี้ (31 ต.ค.55) ที่อาคารรัฐสภา เครือข่ายผู้หญิง ร่วมกับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนอื่นๆ กว่า
100 คน เข้ายื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ... ฉบับภาคประชาชน พร้อมเอกสารเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 15,636 รายชื่อ ต่อประธานรัฐสภา

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ... ฉบับภาคประชาชน ดังกล่าว มีการระดมความเห็นจากกลุ่มผู้หญิงภูมิภาค
ต่างๆ รวมทั้งศึกษาแนวทางกฎหมายความเสมอภาคระหว่างเพศในต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายจากประเทศเวียดนาม สเปน และฟิลิปปินส์ และปรับแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน มีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมการกีดกันทางเพศ ทั้งการกระทำทางตรงหรือทางอ้อม และส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริง ตลอดจนคุ้มครองและป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
2012-11-05
Hits: 2119

A tricky transition?

FTMA tricky transition?

Two female-to-male transsexuals open up about the difficulties they have faced with their sexuality, families, and winning acceptance

Female-to-male (F2M) transsexuals, also referred to as transmen, face a lonely existence in Thai society.

Shunned by loved ones and looked on as fake men by outsiders, they often fall prey to emotional and physical abuse by their parents, teachers and peers. Severe depression is a common illness most find themselves experiencing.

Two courageous and outspoken transmen who have beaten the odds to tell their story are Kritipat Chotidhanitsakul and Parit Chomchuen. Only after both left home and became financially independent did they decide to live openly as transmen. While happy to finally come out to the world, they are still alienated by a society which pays little heed towards their wellbeing.
2012-10-08
Hits: 2744
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com