เปิดตัวโฉมหน้า กลุ่มเพื่อกะเทย...'เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย'

 

TGA-Thairath01

ปัจจุบันในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มกะเทยหรือคนข้ามเพศ ยังคงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางเพศในกลุ่มกะเทย/คนข้ามเพศ การมีอคิติทางเพศต่อกลุ่มกะเทย และปัญหาต่างๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน ทำให้มีกลุ่มกะเทยกลุ่มหนึ่งจัดตั้งเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยขึ้นมา...

"ไทยรัฐออนไลน์" จะพาไปเจาะลึกถึงเครือข่ายฯ กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ พร้อมทั้งเปิดตัวโฉมหน้าคณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย 

2014-09-13
Hits: 1195

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางขับเคลื่อนการรับรองสถานภาพทางเพศในประเทศไทย
และการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน”
ภายใต้โครงการ Gender Recognition Advocacy for Transgender People in
Thailand (T-Grat) and
Transrespect versus Transphobia & Trans Murder Monitoring
ในวันที่ 26-29 มิถุนายน 2557
ณ BEST WESTERN PLUS Grand Howard Hotel,กรุงเทพมหานคร

ในนามองค์กรผู้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขอขอบคุณผู้สนใจและส่งใบสมัครเข้าร่วมการในฝึกอบรมดังกล่าว ทางคณะทำงานได้พิจารณาและขออนุญาตประกาศรายชื่อผูู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  
  

1. คุณโกมล บุญแก้ว

2. คุณรชยาภรณ์ธวี ธนวัตน์เทวากุล

3. คุณณธีรศักดิ์ หน่อคำ

4. คุณนันทะพงษ์ ธรรมหมื่นยอง

5. คุณเจษฎาพร ทองงาม

6. คุณภัทรียา สกุลบ้านบน

7. คุณนพรัตน์ อู่เชื้อวงศ์

8. คุณอัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม

9. คุณศราวุธ ชมชื่น

10. คุณรุจาภา สมศรีมี

11. คุณปรียาภัสร์ บุตรประเสริฐ

12. คุณพงศธร คำชมภู

13. คุณกฤตธีพัฒน์ โชติฐานิตสกุล

14. คุณสุธี

15. คุณศิวดล รัตนเกตุ

16. คุณศิรินทร์ทิพย์ แสงสว่าง

17. คุณปราโมทย์ ชัยนา

18. คุณวัชรพงษ์ บดีรัฐ

19. คุณนันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ

20. คุณชนนันท์ สินสมบูรณ์ทอง

21. คุณปวีณ สุรินทร์คำ

22. คุณวรันธร แก้วมีแสง

23. คุณอาริศ สังขะรมย์

24. คุณชโยธรณ์ กันแสน

2014-09-13
Hits: 1250

การประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "กะเทย : สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก”


การประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "กะเทย : สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก”
 
สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาโดยเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ร่วมกับมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ และกรุงเทพมหานครฯ จะดำเนินโครงการการรณรงค์วันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ (International Day Against Homophobia & Tran phobia) จากสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในกรณีการห้ามกะเทยและสาวประเภทสอง หรือคนข้ามเพศเข้าในพื้นที่สาธารณะหรือบางพื้นที่ เช่น ผับ บาร์ โรงแรม สถานที่ทำงาน และห้ามเข้าประเทศ เป็นต้น จากกรณีดังกล่าว ทางเครือข่ายฯ เห็นว่าควรนำกรณีศึกษาดังกล่าว มาใช้เพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อสังคมถึงวิถีชีวิตและตัวตนของกะเทยและสาวประเภทสอง หรือคนข้ามเพศอีกทั้งสร้างพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัพเดทสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศในมิติสิทธิมนุษยชน ภาพที่ส่งเข้าประกวดจึงควรมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและเพื่อสร้างความตระหนักถึงการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยชน
 
เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ขอขอบคุณผู้สนใจและส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด มา ณ โอกาสนี้  ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ได้รับเกีรยติจาก ดร.ผุสดีตามไท รักษาการรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด โดยมีผลการประกวดดังนี้

อันดับที่ 1
BKK-IDAHOT-No.01-watermark
ชื่อภาพ  “Eye of loneliness”
สถานที่บันทึกภาพ Tokyo , Japan
เจ้าของผลงาน คุณวรัชญ์ แพทยานันท์
--------------------------------------------------------------------------
 
อันดับที่ 2
BKK-IDAHOT-No.02-watermark
ชื่อภาพ  “สวยสะท้อน”
สถานที่บันทึกภาพ ห้องน้ำ, ต้นซุงแอฟนิว
เจ้าของผลงาน คุณพิรุณ สมบูรณ์ทรัพย์
--------------------------------------------------------------------------
 
อันดับที่ 3
BKK-IDAHOT-No.03-watermark
ภาพชุด เปลือยเสรีภาพ
ชื่อภาพ  “ปลดแอก”
เจ้าของผลงาน คุณพิชิตชัย แก้วพิกุล
 


 

2014-09-13
Hits: 988

ศาลอินเดียตัดสินยอมรับสถานภาพบุคคลข้ามเพศ

matichon16042014lศาลอินเดียตัดสินยอมรับสถานภาพบุคคลข้ามเพศ
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

ศาลฎีกาอินเดียมีคำตัดสินยอมรับสถานภาพของบุคคลแปลงเพศว่าเป็นเพศที่ 3 ที่ไม่ใช่เพศชายหรือเพศหญิง ผู้พิพากษาศาลฎีกากล่าวว่า การยอมรับบุคคลแปลงเพศว่าเป็นเพศที่ 3 ไม่ใช่ประเด็นทางการแพทย์หรือทางสังคม แต่เป็นประเด็นสิทธิมนุษยชน บุคคลแปลงเพศเป็นพลเรือนของประเทศนี้ จึงสมควรได้รับสิทธิทางการศึกษาและสิทธิทั้งหมดเช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ในอินเดีย ขอให้หน่วยงานรัฐบาลทั้งระดับรัฐและระดับประเทศยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้

2014-09-13
Hits: 1065

ศาลสูงอินเดียตัดสินให้มีฐานะเป็นเพศที่สามแล้ว

thairath-15042014ศาลสูงอินเดียตัดสินให้มีฐานะเป็นเพศที่สามแล้ว
โดย นสพ.ไทยรัฐ ข่าวต่างประเทศ 15 เม.ย. 2557

บรรดาคนข้ามเพศในอินเดียดีใจกันยกใหญ่...ศาลสูงตัดสินให้มีฐานะเป็นเพศที่สามแล้ว มีโอกาสได้ทำงาน, ศึกษาเล่าเรียน และได้รับการรักษาพยาบาล เหมือนผู้หญิง-ชายทั่วไป

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 15 เม.ย.ว่า บรรดาคนข้ามเพศ (Transgender) ในอินเดียดีใจสุดๆ เมื่อศาลสูงได้พิพากษายอมรับให้บรรดาคนข้ามเพศมีฐานะเป็นเพศที่สามแล้ว ถือเป็นคำตัดสินที่เป็นหมุดหมายสำคัญของการมีสิทธิเสรีภาพเรื่องเพศในแดนภารตะ ซึ่งมีประชากรกว่า 1.2 พันล้านคน อีกทั้งยังจะทำให้รัฐบาลสามารถจัดหางานและให้การศึกษาแก่คนข้ามเพศ ซึ่งถือเป็นคนกล่6มน้อยในประเทศ เฉกเช่นเดียวกับคนเพศหญิงหรือชาย

2014-09-13
Hits: 852
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com