สมาคมจิตแพทย์อเมริกันหยุดระบุกะเทย/คนข้ามเพศว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตแล้ว
APAสมาคมจิตแพทย์อเมริกันหยุดระบุกะเทย/คนข้ามเพศว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตแล้ว
แปลโดย คุณปราณิสรา สกุลพิชัยรัตน์
จากสำนักข่าว Pinknews วันที่ 4 ธันวาคม 2555


สมาคมจิตแพทย์อเมริกันได้มีการตกลงร่วมกันแล้วว่าจะไม่มีการระบุกะเทย/คนข้ามเพศ และผู้มีเพศภาวะไม่สอดคล้องกับร่างกายว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตอีกต่อไป

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต หรือ DSM ครั้งนี้คล้ายกับกรณีการถอดถอนคนรักเพศเดียวกัน ออกจากการเป็นความเจ็บป่วยทางจิต ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปีค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516)

จนกระทั่งขณะนี้ คำว่า “ความผิดปกติในอัตลักษณ์ทางเพศ” ถูกนำมาใช้ระบุสำหรับผู้ที่เป็นกะเทย/คนข้ามเพศ และยังถูกนำมาใช้เป็นรากฐานของนักรณรงค์ต่อต้านความไม่เท่าเทียม ในการโต้แย้งเรื่องสิทธิของกะเทย/คนข้ามเพศ

หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตฉบับปรับปรุงใหม่จะระบุกะเทย/คนข้ามเพศ ว่าเป็น“ความไม่พึงพอใจในเพศภาวะ” ซึ่งเป็นคำที่จะเชื่อมโยงถึงความทุกข์ทรมาน ที่เกิดจาก “ความไม่สอดคล้องกันระหว่างเพศภาวะที่บุคคลหนึ่งๆคุ้นชิน/ชัดเจน กับเพศภาวะที่ถูกกำหนด/บังคับให้เป็น”เป้าหมายคือการทำให้สามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาได้โดยปราศจากการตีตราว่าเป็นความผิดปกติทางจิต

 

ศาสตราจารย์ Frank Farley จากมหาวิทยาลัย Temple แสดงความเห็นต่อสำนักข่าว CBS ว่าแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นถือการปรับปรุงแล้ว แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ เพราะการพิจารณาที่สำคัญนี้ทำขึ้นมาเพียงเพื่อรองรับกระบวนการศาล ระบบบริการสุขภาพจิต และบริษัทประกันเท่านั้น ดังนั้นเราต้องการให้มีความถูกต้องที่สุด ซึ่งบางแง่มุมไม่จำเป็นต้องเจาะจงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลย

ปีก่อนนี้ สภายุโรปได้ยื่นมติเรียกร้องให้องค์การนามัยโลก หรือ WHO หยุดการระบุกะเทย/คนข้ามเพศว่าป่วยทางจิตด้วย

ซึ่งปัจจุบัน “ความผิดปกติในอัตลักษณ์ทางเพศ”ก็ยังถูกจำแนกว่าเป็น “ความผิดปกติทางจิตและด้านพฤติกรรม” ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศหรือ ICD ขององค์การอนามัยโลก

กะเทย/คนข้ามเพศ และแพทย์หลายคนพอใจให้ใช้คำว่า “ความไม่พึงพอใจในเพศภาวะ” แม้ว่าจะยังไม่รู้ถึงเหตุอื่นๆ รวมถึงการศึกษาวิจัยเหตุทางพันธุกรรม และฮอร์โมนด้วย

ทั้งนี้บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกอยู่ระหว่างการปรับปรุง และจะสมบูรณ์ในปีค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)

ซึ่งคนรักเพศเดียวกันก็ถูกระบุว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตจนถึงปีค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)

ขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.pinknews.co.uk/2012/12/04/american-psychiatric-association-to-longer-classify-transgender-people-as-having-a-mental-illness/

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com