แม่รับได้ การยอมรับของครอบครัวฯ

Hua_and_momแม่รับได้ : การยอมรับของครอบครัวที่มีลูกเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ**
โดย คุณสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร (ลูก) และคุณบุญยก บุญญาภิสมภาร (แม่)

ประเทศไทยเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมและค่านิยมแบบไม่เผชิญ หน้าและเน้นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นของบุคคลกับครอบครัว ชุมชน และ สังคม สังคมไทยมีการจัดแบ่งชนชั้นของคนตามอายุ เพศ และความมั่งคั่งของบุคคล ผู้ใดซึ่งไม่กระทำตามค่านิยมของสังคมอาจไม่ถูกท้าทายโดยตรงแต่จะถูกปฎิเสธ หรือ ถูกมองข้ามจากสังคม การแสดงออกซึ่งการปฎิเสธในสังคมไทยมักจะเป็นแบบแอบแฝง แต่มักจะสร้างให้เกิดความเจ็บปวด และ สร้างให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอให้กับผู้ที่ถูกกระทำเช่นนั้น

แม้ว่าปัจจุบันการเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจะถูกมองว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคมไทย แต่การยอมรับของคนในสังคมไทยนั้นยังปราศจากความเข้าใจในตัวตนทางเพศ และเพศวิถีของบุคคลนั้นๆ ทำให้ในบางครั้งเป็นการตอกย้ำความรู้สึกผิด หรือการตีตราให้กับบุคคลคนนั้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการยอมรับของคนทั่วไปในสังคมยังงจำกัดอยู่แค่เรื่องบางเรื่อง หรือกับบุคคลในบางกลุ่มเท่านั้น อย่างไรก็แล้วแต่ภาพเดิมๆ ของครอบครัวที่ยอมรับในตัวบุตรที่เป็นบุคคลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นยังมีน้อยมาก แต่ในทางตรงกันข้ามคนในสังคมไทยกลับมองว่าปัญหาสำคัญของบุคคลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ คือปัญหาการไม่ได้รับการยอมรับของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง อีกทั้งสื่อต่างๆ ยังสื่อสาร โดยมีเนื้อหาที่ตอกย้ำภาพดังกล่าว ทำให้คนในสังคมมองว่าการเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องที่ผิด เพราะแม้กระทั่งครอบครัว หรือคนใกล้ชิดของคนเหล่านั้นยังไม่ยอมรับ เป็นต้น
2009-09-05
Hits: 4289

นิตยสารเกย์ ผู้ชายถ่ายนู้ด และท่าทีของกะเทย

นิตยสารเกย์ ผู้ชายถ่ายนู้ด และท่าทีของกะเทย
โดย เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา

เริ่มเรื่อง
1.งานส่วนหนึ่งของศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทย ทำให้ฉันต้องนั่งทำบรรณานุกรมนิตยสารเกย์ที่รวบรวมมาได้ ทั้งนิตยสารเก่ามาก, เก่าปานกลาง และของใหม่ บางเล่มอาจผ่านการถูกหมกซ่อนในบางมุมของห้องน้ำ, ใต้ถุนบ้าน, ยัดไว้ในลังกระดาษที่ดันเข้าไปด้านในสุดของห้องเก็บของ หรือจะเคยอยู่มุมใดก็ตาม แต่เมื่อมันมาอยู่ในมือฉันแล้วมันคือของมีค่า ฉันต้องพลิกด้านหน้า ด้านหลังของหนังสือแต่ละเล่มเพื่อบันทึกรายละเอียดสำคัญต่างๆ และแน่นอนว่าต้องกวาดตาอ่านคอลัมน์ที่อยู่ในนิตยสารเหล่านั้นด้วย ฉันเริ่มสะดุดกับสาระเกี่ยวกับกะเทยที่อยู่ในนิตยสารเกย์และตั้งคำถามว่า ประวัติศาสตร์ของกะเทยนั้นอยู่ในนิตยสารเกย์ด้วยหรือไม่ อย่างไร

2009-09-05
Hits: 20476
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com