นิตยสารเกย์ ผู้ชายถ่ายนู้ด และท่าทีของกะเทย

นิตยสารเกย์ ผู้ชายถ่ายนู้ด และท่าทีของกะเทย
โดย เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา

เริ่มเรื่อง
1.งานส่วนหนึ่งของศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทย ทำให้ฉันต้องนั่งทำบรรณานุกรมนิตยสารเกย์ที่รวบรวมมาได้ ทั้งนิตยสารเก่ามาก, เก่าปานกลาง และของใหม่ บางเล่มอาจผ่านการถูกหมกซ่อนในบางมุมของห้องน้ำ, ใต้ถุนบ้าน, ยัดไว้ในลังกระดาษที่ดันเข้าไปด้านในสุดของห้องเก็บของ หรือจะเคยอยู่มุมใดก็ตาม แต่เมื่อมันมาอยู่ในมือฉันแล้วมันคือของมีค่า ฉันต้องพลิกด้านหน้า ด้านหลังของหนังสือแต่ละเล่มเพื่อบันทึกรายละเอียดสำคัญต่างๆ และแน่นอนว่าต้องกวาดตาอ่านคอลัมน์ที่อยู่ในนิตยสารเหล่านั้นด้วย ฉันเริ่มสะดุดกับสาระเกี่ยวกับกะเทยที่อยู่ในนิตยสารเกย์และตั้งคำถามว่า ประวัติศาสตร์ของกะเทยนั้นอยู่ในนิตยสารเกย์ด้วยหรือไม่ อย่างไร

2009-09-05
Hits: 20137
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com