เส้นทางหลากสายคนหลากสี

LGBT-HRs-Defenderเส้นทางหลากสายคนหลากสี
โดยชาธิป สุวรรณทอง

ไม่ว่ายุคไหน...คนที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ก็ไม่เป็นที่ยอมรับ หลายทศวรรษที่ผ่านมา พวกเขาจึงต้องออกมาเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม

ที่ผ่านมา สังคมไทยเคยนิยามกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางเพศด้วยคำว่า “โรคจิต” “ผิดปกติทางเพศ” “เบี่ยงเบนทางเพศ” ฯลฯ หรือถ้อยคำอื่นที่แสดงความหมายในเชิงลบและสะท้อนการไม่ยอมรับ นำไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิ กว่าจะมาถึงนิยามล่าสุดว่า “บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”

การทำความเข้าใจกับเส้นทางการเคลื่อนไหว เพื่อสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในสังคมไทย อาจเป็นวิถีทางหนึ่งที่นำไปสู่การอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในสิทธิของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
2012-03-10
Hits: 2513

เมื่อกะเทยไทยต้องอยู่ร่วมกับน้ำ

kathoeiเมื่อกะเทยไทยต้องอยู่ร่วมกับน้ำ

การเตรียมความพร้อมในยามที่กะเทยต้องพบกับน้ำท่วม วิถีชีวิตกะเทย สาวประเภทสอง หญิงข้ามเพศนั้นมีความหลากหลาย มีทั้งที่เลือกและตัดสินใจปรับเปลี่ยนเนื้อตัวร่างกายที่แตกต่างกัน  และไม่ปรับเปลี่ยนเนื้อตัวร่างกาย ดังนั้น ในยามที่เราต้องเผชิญอยู่กับน้ำท่วม การดูแลตัวเองจึงมีความสำคัญ...

  • สำหรับคนอยู่ที่บ้านตนเอง และต้องเดินทางออกนอกบ้าน การเตรียมอาหาร การดูแลเรื่องความปลอดภัยในที่พักอาศัยและอาหารจึงมีความสำคัญ รวมทั้งการดูแลจิตใจตนเองใหมีสติและจัดการให้ตลอดช่วงเวลาน้ำท่วมจะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย
  • สำหรับคนที่เลือกอพยพไปยังศูนย์อพยพต่างๆ สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ คือ สถานที่ขับถ่าย และสถานที่หลับนอน ถือปกติศูนย์อพยพต่างๆ จะแยกหญิงและชาย  สำหรับกะเทยนั้นนิยมวิถีชีวิตและตัวตนทางเพศในแบบผู้หญิงสามารถร้องขอให้ผู้ดูแลปฏิบัติตอตนเองในฐานผู้หญิงได้ เพราะกะเทยไม่ใช่ “ชายที่แต่งหญิง หรือ ชายที่สวยเหมือนหญิง แต่เรามีวิถีชีวิตแบบผู้หญิง” สิ่งสำคัญ คือ บอกความต้องการของเราให้ผู้ประสานงาน อาสาสมัครในจุดลงทะเบียนให้รับรู้ในเพศวิถีของเรา
2011-11-08
Hits: 2502

นำเสนอเรื่องราวของกะเทยฯอย่างไรให้สร้างสรรค์

mediaandkathoey
นำเสนอเรื่องราวของกะเทย และคนรักเพศเดียวกัน อย่างไรให้สร้างสรรค์

ปี 2549 มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นคณะทำงานพัฒนาแนวทางเสนอข่าวประเด็นผู้หญิง โดยมีกิจกรรมจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และการเสนอข่าวของสื่อมวลชน ระหว่างนักหนังสือพิมพ์ กับ สคส.ในประเด็นเรื่องเพศ จนเราได้ “แนวทางการนำเสนอข่าวเรื่องเพศ” ออกมา เพื่อเสนอต่อสื่อมวลชน นักข่าวในการเสนอข่าว หรือสื่อสารเรื่องเพศสู่สาธารณะอย่างไรไม่ให้ตอกย้ำอคติ มายาคติด้วยตระหนักว่า เรื่องเพศในสังคมไทยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เจือปนไปกับทัศนคติ สามารถสร้างความเข้าใจผิดได้ง่าย

2011-10-09
Hits: 3302

สื่อไม่สุข... การนำเสนอที่ไม่แฟร์กับกะเทยไทย

antiTVสื่อไม่สุข... การนำเสนอที่ไม่แฟร์กับกะเทยไทย

ฐิติญานันท์ หนักป้อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมกะเทยมูลนิธิเอ็มพลัส
คณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

จากภาพที่เราเห็นกันจนชินตา เรื่องราวของกะเทย/สาวประเภทสอง/ผู้หญิงข้ามเพศ ที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อนั้น มักนำเสนอในด้านลบมากว่าด้านบวก สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากชุดความคิดความเชื่อ อคติคนในสังคม สถาบันต่างๆ ในโครงสร้างทางสังคม เช่นครอบครัว ชุมชน ศาสนา วัฒนธรรม/ประเพณี สื่อ กฎหมาย/นโยบาย สถาบันการศึกษา ฯลฯ ที่บ่มเพาะหยั่งลึกฝังราก จนยากนักที่จะแก้ไขหรือทำให้อคติบางเรื่องที่เกี่ยวกับชุดประสบการณ์เรื่องของ กะเทย นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีทันใด และจากชุดความคิดความเชื่อนั้นส่งผลให้กะเทยถูกรังเกียจ ถูกมองว่าน่าขยะแขยง ลามก กามวิตถาร และมัวเมาในกามารมณ์ เราถูกตีตราและกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมากจากวิถีชีวิตทางเพศที่เราได้เลือกแล้วเรื่อยมา

2011-10-04
Hits: 5255

Education for all ‘fails’ transgender

kath_UNESCO02
Education for all ‘fails’ transgender test
Barriers face those of a different gender identity
GUEST COLUMN By Kath Khangpiboon

Kath Khangpiboon is a Master’s Degree student in the Faculty of Social Administration at Thammasat University, Thailand. She is a co-founder of the Thai Transgender Alliance (www.thaitga.com/index.php)

I had been born as a man, but I never felt comfortable living as a male, wearing men’s clothing, acting masculine, and conforming to male gender roles. That did not mean I necessarily wanted to be a woman, but rather somewhere in between male and female.
2011-07-30
Hits: 3230
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com