สองมาตรฐานกับความรัก

RatchadaTสองมาตรฐานกับความรัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เขต 12

เมื่อความรักยังต้องเผชิญปัญหาสองมาตรฐาน นับประสาอะไรกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ หากเราอยากลดทอนสภาวะสองมาตรฐานในสังคม เราน่าจะมาเริ่มต้นที่ตัวเอง....

สองมาตรฐานเป็นคำพูดยอดฮิตของคนไทยทุกวันนี้ และมักถูกหยิบยกมาใช้บ่อยครั้งในการพูดถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคนอีกกลุ่มหนึ่งโดยมีสภาพเศรษฐกิจเป็นเส้นแบ่ง แต่บางครั้งความรักและเพศก็เป็นเส้นแบ่งได้เช่นกัน สิทธิที่จะรักเป็นสิทธิของคนทุกคน ตราบใดที่ไม่นำไปสู่พฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

อย่างไรก็ตามสังคมก็ไม่ได้ให้สิทธินี้เท่ากันกับคนทุกคน ถ้าเป็นหญิงรักชาย-ชายรักหญิง กฎหมายให้สิทธิจดทะเบียนเป็นสามีภรรยา ซึ่งจะมีผลอื่นๆทางกฎหมายเกิดขึ้นตามมาในฐานะเป็นบุคคลเดียวกัน เช่น การรับบุตรบุญธรรม การลดหย่อนภาษี สิทธิในทรัพย์สิน ประกันสังคม และมรดก แต่หากเป็นความรักระหว่างหญิงรักหญิง-ชายรักชาย กฎหมายไทยไม่ได้ให้สิทธิในการจดทะเบียนสมรส มีผลให้สิทธิอื่นๆไม่เกิดขึ้น
2013-02-10
Hits: 2221

นโยบายผู้ว่าฯ กทม. ต่อความหลากหลายทางเพศ

soponนโยบายผู้ว่าฯ กทม. ต่อความหลากหลายทางเพศ
เสาร์ 9 กุมภาพันธ์ 2556 แถลงข่าว 20 ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. # 4

หากผมได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. จะส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศในฐานะประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนในการพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับทั่วไป และให้การศึกษากับทุกภาคส่วนไม่ให้เกิดการดูถูก กดขี่ เหยียดหยาม เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์  ไม่ต้องกลัวการเลียนแบบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้รับเชิญจากเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ให้ไปฟังปัญหาของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (กระเทย เกย์ ผู้หญิงข้ามเพศ ชายรักชาย เลสเบียน ทอม ดี้ หญิงรักหญิง เป็นต้น) ณ สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  และแสดงวิสัยทัศน์ต่อการตอบสนองความต้องการของบุคคลกลุ่มนี้ในฐานะผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.  ในการนี้ ผมขอขอบคุณทางเครือข่ายที่ให้เกียรติเชิญไปร่วมงานนี้  และเมื่อได้ฟังข้อเสนอแนะของทางเครือข่ายแล้ว ผมได้แสดงความเห็นที่จะช่วยในการช่วยเหลือกลุ่มหลากหลายทางเพศ

ผมเข้าใจว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งของกลุ่มหลากหลายทางเพศก็คือการถูกดูถูก กดขี่ เหยียดหยาม ซึ่งแม้ผมเองเป็นชายรักหญิงเช่นคนส่วนใหญ่ แต่ก็เข้าใจปัญหานี้ เพราะเคยประสบปัญหานี้ในสมัยที่เป็นเด็ก ถูกดูถูกว่าเป็นคนจีนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในประเทศ โดยเรียกว่าพวก “เจ๊ก” เป็นต้น  จึงไม่ชอบการดูถูก กดขี่ เหยียดหยามเป็นอย่างยิ่ง  ในสังคมที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านจิตสำนึกมักมีปัญหา ชายกดขี่หญิง หญิงแม่สามีกดขี่หญิงลูกสะไภ้ หญิงทั่วไปอาจดูถูกผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น
2013-02-10
Hits: 1860

เพราะโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงเด็กหญิงและเด็กชาย

lgbtbabayเพราะโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงเด็กหญิงและเด็กชาย
เจษฎา แต้สมบัติ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย[i]

งานวันเด็กครั้งแรกถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 และได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา[ii] วันดังกล่าวถือเป็นวันสำคัญที่เปิดโอกาสให้แม่พ่อผู้ปกครองและบุตรหลานได้ไปท่องเที่ยวและทำกิจรรมมากมายตามสถานที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย ห้องสมุดประชาชน พระราชวัง ค่ายทหารและกองบิน รวมถึงห้องทำงานของผู้นำประเทศ เด็กหลายคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอวันดังกล่าว รวมถึงตัวผู้เขียนในสมัยเด็กๆ ด้วยเช่นกัน แต่สาระสำคัญของวันดังกล่าว คือ การตระหนักและเห็นคุณค่าของเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535[iii] เป็นหลักการสิทธิมนุษยชนที่เน้นเรื่องการห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก การให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
2013-01-07
Hits: 2285

เหตุผลของฉันที่แต่งชุดนิสิตหญิง

womenuniformวันนี้อาจมีหลายคนไม่เห็นดว้ยที่ดิฉันแต่งชุดนิสิตหญิงเข้าสอบแต่ฉันมีเหตุผลของฉันค่ะ....

นี่คือครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ดิฉันจะเขียนอะไรยาว ขนาดนี้บนเฟซบุ๊ค ไม่อ่านไม่เป็นไร แต่นี่เป็นครั้งแรกเช่นกันที่ฉันอยากจะขอให้ทุกคนได้อ่านสิ่งต่อไปนี้ที่ฉันเขียนฉันรุ้ค่ะ ว่าคงมีคนอ่านมันไม่กี่คน เพราะมันยาวและมันไม่เกี่ยวกับตัวคุณ แต่ถ้าข้อเขียนชิ้นนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนแม้เพียงสักคนเดียว ฉันก็ถือว่ามันสัมฤทธิผลแล้วค่ะ

----------------------------------------------------------------------

ฉันไม่ได้อยากเป็นผู้หญิง ฉันไม่ได้อยากมีอวัยวะเพศหญิง และปกติฉันใส่ชุดนิสิตชาย (ที่ค่อนข้างจะถูกระเบียบ) และฉันแต่งเป้นผู้หญิงเพื่อความสนุกเท่านั้น แต่วันนี้ที่ฉันใส่ชุดนิสิตหญิง เพราะฉันอยากรู้ และฉันก็ได้รู้จริงๆ ว่าสังคมนี้ใจแคบเพียงใด

2013-01-03
Hits: 2082

กะเทยอีสาน กับการดำรงอยู่ของ 'ฮ้านหมอลำ'

kathoeyIsanกะเทยอีสาน กับการดำรงอยู่ของ 'ฮ้านหมอลำ'
โดย: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ
บทความโดย อัครวิทย์ ชูเกียรติศิริชัย

แม้ไม่เคยจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจหรือนึกรังเกียจเดียดฉันท์เรื่องราวเกี่ยวกับเซ็กส์ หรือการมีเพศสัมพันธ์ (ไม่ว่าจะใครกับใคร หรือใครกับอะไร) แต่หนึ่งในข้อสงสัยที่ค้างคาใจผู้เขียนตลอดมาก็คือว่า เหตุใดเมื่อจะต้องมีงานวิจัยที่กล่าวถึงเพศที่สาม เพศทางเลือก หรือแม้แต่ความหลากหลายทางเพศ หัวข้อความสนใจหลักๆ กลับมักจะพุ่งเป้าไปสู่พฤติกรรมการหาคู่ของเขาและเธอ จนทำให้ในหลายๆ ครั้งเจตนาในการสร้างความเข้าใจในความหลากหลาย จึงมักลงท้ายด้วยการตอกย้ำฝังภาพวิถีชีวิตที่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องบนเตียงโดยขาดตกบกพร่องมิติอื่นๆ ไปอย่างน่าเสียดาย
2012-12-24
Hits: 3086
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com