True beautiful is the Beauty Inside

TransgenderBeautyInsideTrue beautiful is the Beauty Inside

ไม่ได้เป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดก็ไม่เป็นไร แต่เลือกที่จะเป็นตัวเอง และใช้ชีวิตให้ดีที่สุดได้

อยากเป็นผู้หญิง ตั้งแต่เริ่มจำความได้ ไปโรงเรียนก็อยากใส่กระโปรงเหมือนเพื่อนๆ หลายคนมองว่าตุ้มขัดแย้งทั้งจิตใจ ร่างกาย และอาชีพที่ตุ้มเลือก จริงๆ แล้วตุ้มก็แค่ฟังเสียงหัวใจของตัวเอง ความเป็นผู้หญิงคือสิ่งที่จิตใจเรียกร้องมาตั้งแต่เด็ก ส่วนการเป็นมักมวย มันเป็นถนนของนักสู้ ที่ตุ้มต้องพิสูจน์ตัวเอง วงการมวยทุกคนรู้ว่ามันเป็นวงการลูกผู้ชาย แต่ตุ้มล่ะ... กล้าพูดได้เลยว่าไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะแพ้เรา คำดูถูก เหยียดหยาม

2014-09-13
Hits: 1053

Transprejudice in Thailand

racismTransprejudice in Thailand

by Jutathorn Pravattiyagul (จุฑาธร ประวัติยากูร)
Erasmus Mundus Doctoral Candidate
Doctorate in Cultural and Global Criminology
 
Thailand has a unique focus on transgender communities. The concentration of these communities is among the highest in the world, and they have a variety, social presence, and historical depth that differentiate them from the queer cultures in other societies (Jackson, 2011). Gender identity variance - which is an individual’s identification as belonging to a gender different from which he or she assigned at birth performs as a trans-historical aspect and cross-cultural human variety and identity of gender variant; people exist in several cultures across several historical period of time. Such people were frequently misguidedly categorized as ‘hermophrodites’, even if their physiologies were obviously male or female. For the past decades, the West has called people with gender variant transgender, transsexual and familiarly ‘transpeople’(Jackson, 2011). According to Stryker (2008), transgender defines individuals who do not follow prospects about gender by existing and living genders that were not allocated aliving genders differently in terms of more traditional notion of gender. However, the most common Thai word for English term of transpeople is ‘Kathoey’ (Jackson, 2011).
2014-09-13
Hits: 1834

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับกะเทยที่มาร่วม/ไม่ชุมนนุม

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับกะเทยที่มาร่วม/ไม่ชุมนนุม

โดย เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยมิได้มีเจตนาสนับสนุนหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกะเทย แต่การเป็นเจตจำนงและการตัดสินใจของกะเทยในเชิงปัจเจก ซึ่งแตกต่างกันบนฐานข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

เมื่อเราตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมในการชุมชนหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆ ก็ต้องเตรียมความพร้อม อีกทั้งผู้ร่วมชมนุมทั้งหญิงและชายก็ควรปฏิบัติต่อกะเทยเฉกเช่น เพื่อนมนุษย์ นั้น คือ การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นคน ที่ต้องไม่ถูกตีตราและเลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างทางเพศ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยจึงได้เตรียมคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับเพื่อนๆ ดังนี้ค่ะ

2014-09-13
Hits: 991

สาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสฯ

justiceสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศฉบับประชาชน
สุชาดา ทวีสิทธิ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“เพศ” เป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่เท่าเทียมและเป็นที่มาของการกระทำความรุนแรงที่ส่งผลกระทบทาง กาย จิตใจ สังคม และเศรษฐานะของบุคคล อคติทางเพศที่ดำรงอยู่ในวัฒนธรรมเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่สร้างปัญหารูปธรรมมากมาย เช่น การกีดกันด้านการศึกษา อาชีพ ค่าจ้าง โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน การเข้าถึงบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความรุนแรงทางเพศ รวมทั้งการคุกคามทางเพศ เป็นต้น ถ้าหากการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศประสบความสำเร็จ ย่อมชี้ว่าสังคมไทยได้พัฒนาไปสู่ความศิวิไลซ์เชิงเนื้อหาสาระจริงๆ ไม่ใช่ศิวิไลซ์แค่ในเชิงวัตถุเท่านั้น ที่กล่าวเช่นนั้น เพราะว่ากฎหมายนี้หยิบยกเอาอคติทางเพศที่มองไม่เห็นหรือมองข้ามกันมานานมาแก้ไข โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ผู้เขียนจึงอยากเก็บเอาสาระใน (ร่าง) กฎหมายนี้มานำเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดการรับรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
2013-07-10
Hits: 1866

กะเทยไทย vs กุลสตรีแบบเมคอินไทยแลนด์

กะเทยไทย vs กุลสตรีแบบเมคอินไทยแลนด์ (Thai katoey VS Made-in Thailand Lady)
โดย ณชเล บุญญาภิสมภาร ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

control-meปรากฏการณ์แปลกอย่างหนึ่งในสังคมไทย ที่กะเทยอย่างชั้นต้องทำความเข้าใจกับสังคมไทยซ้ำแล้วซ้ำเหล่านั้นคือ เรื่องศีลธรรมจรรยา และคุณค่าของความเป็นหญิงไทย ซึ่งฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมไทยเต็มไปด้วยศีลธรรมอันดีงาม และหญิงไทยที่ปฏิบัติตามศีลธรรมที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้เป็นหญิงไทยที่งามทั้งกายและใจดั่งแม่พลอยในเรื่องสี่แผ่นดิน หญิงใดกล้ายืนถลกผ้าถุงแล้วบอกว่า “ไม่” ย่อมถูกตราหน้าจากสังคมว่าเธอผู้นั้นเป็นหญิงชั่ว เสียชื่อตัวเองไม่พอ ยังสร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวที่ถูกมองว่าเลี้ยงบุตรสาวของตัวเอง ไม่ดี จนทำให้เสียชื่อเสียงถึงวงศ์ตระกูล สำหรับชั้นนั้น ผู้หญิงที่กล้าลุกขึ้นมาบอกว่า “ไม่” หรือ “ท้าทาย” อำนาจทางศีลธรรมของสังคมชายเป็นใหญ่ ที่มักจะกดทับความต้องการ จำกัดการแสดงออกอย่างเสรีทางกายและวาจาของผู้หญิง พวกเธอเหล่านั้นคือ “นักปฏิวัติ”  เพราะสังคมไทยควรถูกตั้งคำถามว่าทำไมศีลธรรมจึงมุ่งเน้นเพื่อที่จะควบคุม ผู้หญิงหรือความเป็นผู้หญิง และทำไมกฎระเบียบเหล่านั้นถึงต่างกันระหว่างชายหญิง

2013-06-21
Hits: 2418
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com