ถาม-ตอบ การเกณฑ์ทหาร สำหรับกะเทย สาวประเภทสอง

question-markถาม-ตอบ การเกณฑ์ทหาร สำหรับกะเทย/สาวประเภทสอง

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยได้รวบรวมคำถามสำคัญๆ จากเพื่อนๆ ในการเกณฑ์ทหาร และได้สอบถามไปยังกองสัสดี โดยท่าน พ.ท.ปิยะชาติประสานนาม[i] ได้ให้ทั้งข้อมูลและคำแนะนำที่สำคัญๆ ดังนี้ค่ะ

๑. กะเทยต้องเป็นทหารหรือเปล่า
๒. จะเกณฑ์หรือผ่อนผันดีหรือไม่
๓. หากยังไม่ได้แปลงเพศ และไม่ได้รับประทานฮอร์โมน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายอื่นใด จะทำอย่างไร
๔. โรงพยาบาลที่ขอใบรับรอง "ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด" มีที่ไหนบ้าง ใช้ระยะเวลาในการตรวจและแจ้งผลกี่วัน
๕. หากไม่ได้รายงานตัวตอนอายุ ๑๘ ต้องทำอย่างไร
๖.  เรียน นศท.ดีหรือไม่
๗. หากถูกบังคับให้เสริพน้ำและประกวดความงามในหน่วยตรวจเลือก ทำอย่างไร
๘. หากถูกเขียนหมายเลขที่หน้าอกหรือร่างกายจะทำอย่างไร
๙. หากถูกบังคับให้ถอดเสื้อที่สาธารณะต่อสาธารณชน
๑๐. หากถูกให้จับใบดำใบแดง จะทำอย่างไร

๑. กะเทยต้องเป็นทหารหรือเปล่า

ตาม ม.๗ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กำหนดว่า " ชายที่มีสัญชาติไทย มีหน้าที่ต้องรับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน"

หลักการทั่วไป... คนไทยเพศชาย และมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๗  ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.นี้ทุกคนไม่มียกเว้นครับ คือ... ต้องแสดงตนลงบัญชีทหารฯ เมื่ออายุ ๑๗ ปี ทุกคน สรุปว่าต้องลงบัญชีทหารครับ  อันนี้ยังไม่เกี่ยวกับการเป็นทหาร เพียงแต่ลงบัญชีไว้ตามกฎหมาย

น้องๆ ที่เป็นสาวประเภทสองทุกคน  แน่นอนครับ เป็นเพศชายโดยกำเนิด  ดังนั้น ก็ต้องปฏิบัติ ในขั้นตอนลงบัญชีทหารทุกคนไม่มียกเว้นครับ เว้นแต่ผู้ใดมิได้มีสัญชาติไทย และเมื่อลงบัญชีทหารไว้แล้วเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ก็ต้องไปขอรับหมายเกณฑ์จากเขต หรืออำเภอที่ลงบัญชีทหารไว้ครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนสำคัญทีต้องจำให้ดีเลยน่ะครับซึ่งมีรายละเอียดมากพอสมควร แต่ตอบสั้นๆ ก่อนว่าการที่สาวประเภทสองจะต้องเป็นทหารหรือไม่นั้น ต้องแยกออกเป็นกลุ่มก่อนครับ

กลุ่มแรก...... ไปผ่าแปลงเพศแล้ว  ....... อันนี้ไม่ต้องเป็นครับ

กลุ่มสอง...... ยังไม่แปลงเพศ....แต่ผ่าตัดเสริมหน้าอกแล้วจนมีลักษณะของหน้าอกเป็นผู้หญิงโดยชัดเจน...อันนี้ก็ไม่ต้องเป็นครับ

กลุ่มสาม......ยังไม่แปลงเพศ....ไม่ผ่าตัดเสริมหน้าอก...เพียงแต่ทานฮอร์โมน เพื่อให้มีหน้าอก ซึ่งกรณีนี้ต้องดูเป็นรายบุคคล เพราะการทำให้มีหน้าอกโดยมิได้ผ่าตัด ขึ้นอยู่กับลักษณะของหน้าอกที่ปรากฎในวันเกณฑทหารว่าลักษณะที่

เห็นนั้น แพทย์จะวินิจฉัยว่ามีลักษณะหน้าอกที่จะพออนุมานได้ว่าเป็นหน้าอกของผู้หญิงได้หรือไม่ หากแพทย์เห็นว่าเป็นหน้าอกของหญิง ก็จะวินิจฉัยให้ไม่ต้องเป็นทหารได้ ซึ่งจากประสบการณ์ของผมที่เคยไปตรวจสังเกตุการณ์มาหลายแห่ง  ก็จะพบว่าหลายรายทานยา หรือฮอร์โมน แต่หน้าอกไม่ชัดเจนเหมือนผู้หญิง หรือพึ่งทานได้ไม่นาน พอถึงวันเกณฑ์ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าใด หรือบางคนอ้วน ก็เห็นลักษณะไม่ชัดเจน แพทย์จึงกำหนดเป็นคนปกติทั่วไป และให้ไปจับสลากก็มีครับ

กลุ่มที่สี่....... ไม่แปลงเพศ   ไม่ปรากฎหน้าอก.... มีแต่ลักษณะทางกายภาพทั่วไปที่บ่งบอกว่าเป็นสาวประเภทสอง เช่น การแต่งกาย กิริยาท่าทาง......อันนี้ก็มีสิทธิถูกกำหนดเป็นคนปกติ ต้องเข้าจับสลากสูง

สำคัญที่สุดครับ.....ทั้งสี่กลุ่มที่ผมกล่าวมา.....ข้อแนะนำที่ดีที่สุด และขอให้ทุกท่านที่มีลักษณะทั้งสี่กลุ่มต้องปฏิบัติคือ....ไปขอรับการตรวจโรคก่อนเกณฑ์ทหารที่โรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบกทั่วประเทศ

๒. จะเกณฑ์หรือผ่อนผันดีหรือไม่

เกณฑ์ทหาร...เป็นหน้าที่ตามกฎหมายครับ....การผ่อนผัน...เป็นสิทธิที่กฎหมายมีให้ในขณะที่ตนเองมีสภาพตามที่กำหนด

ซึ่งจะใช้หรือไม่ก็ได้... ในที่นี้ผมขอหมายถึงกรณีผ่อนผันเนื่องจากอยู่ระหว่างศึกษาในประเทศตาม ม.๒๙(๓) อย่างเดียวครับ

ก็ต้องขอแนะนำคือ...หากน้องๆ อายุถึงกำหนดเกณฑ์? (๒๑ ปี) และกำลังศึกษาอยู่ ขอแนะนำให้ไปยื่นเรื่องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาที่น้องศึกษาอยู่ตามสิทธิที่กฎหมายมีให้ดีที่สุดครับ....หลังจากนั้น เราค่อยมาสำรวจตัวเองว่าเราเป็นสาวประเภทสองลักษณะใดตามที่เคยอธิบายในคำถามแรกครับ....และให้ไปขอตรวจโรคก่อนเกณฑ์ทหารที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศ ก่อนวันที่ ๒๐ ก.พ.ของปีที่ต้องเกณฑ์ครับ....และหากแพทย์ตรวจและรับรองว่าน้องอยู่ในกลุ่ม ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด (Gender Identity Disorder) แล้วละก็ ตามหลักเกณฑ์นี้อยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ.๒๕๕๕) ข้อ ๑๒  น้องจะถูกจัดเป็นคนจำพวกที่ ๒ ซึ่งจะได้รับการปล่อยตัว...ดังนั้น ก็แนะนำให้ขอสละสิทธิการผ่อนผันที่ขอไว้กับสถาบันต่อ จนท.รับคำร้องในวันเกณฑ์ เพื่อเข้าเกณฑ์ตามปกติ  จะได้รับการปล่อยตัวตามที่กฎกระทรวงระบุไว้...ไม่ต้องเสียเวลาผอ่นผัน...หากแพทย์มิได้กำหนดตามนี้...ก็ต้องถือว่าน้องสมบูรณ์ดี...ก็ให้ใช้สิทธิผ่อนผันตามที่ขอไว้ครับ....ที่สำคัญ...ตราบใดที่ยังใช้สิทธิผ่อนผันอยู่ จะต้องไปรายงานตัวต่อกรรมการในวันเกณฑ์ทุกปี..ห้ามขาดเป็นอันขาดครับ...เพราะหากน้องขาดการรายงานตัวขณะผ่อนผันในปีใด..จะถือว่าน้องขาดการเกณฑ์ทหาร และผลที่จะต้องตามมาคือ  หากน้องหมดสิทธิผ่อนผันในปีใด น้องจะต้องเข้าเกณฑ์โดยไม่มีสิทธิจับสลาก..จะถูกกำหนดให้เป็นทหารเลย...ถึงแม้น้องจะอยู่ในกลุ่มภาวะเพศสภาพไม่ตรงเพศกำเนิดก็ตาม  อันนี้ต้องระวังเป็นที่สุดครับ..

๓. หากยังไม่ได้แปลงเพศ และไม่ได้รับประทานฮอร์โมน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายอื่นใด จะทำอย่างไร

ขอตอบว่า...หนทางแนะนำที่ดีที่สุดคือ...ไปขอตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศก่อนเกณฑ์ครับ...เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย

๔. โรงพยาบาลที่ขอใบรับรอง "ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด" มีที่ไหนบ้าง ใช้ระยะเวลาในการตรวจและแจ้งผลกี่วัน

ภูมิภาค

จังหวัด

รายละเอียดโรงพยาบาล

กลาง

กรุงเทพ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ มหานคร 10400  โทร 0-2354-7600-28http://www.pmk.ac.th/

ลพบุรี

โรงพยาบาลอานันทมหิดล 35 หมู่ 6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 http://www.ananhosp.go.th/

ประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์125 หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร 032-622155 www.hosthanarat.com

นครนายก

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร. 037-939010 - 5 ต่อ 62545 http://www2.crma.ac.th/hospital/

ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 779 หมู่ 12 ถนนปราจีนธานี ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 02721159 www.chakkraphonghosp.go.th

กาญจนบุรี

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470 http://www.surasee.com/index.php

สระบุรี

โรงพยาบาลค่ายอดิศร เลขที่  54  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000 โทร 0-3621-1114

ชลบุรี

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี 301 ม.9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด 20000 โทร 0-3827-3034 http://www.fnh14.com/

อิสาน

นครราชสีมา

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 211 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 0-4427-3370-5 http://www.fsh.mi.th/fsh/

อุบลราชธานี

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 383 ถนนวาริน-พิบูล ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร 045-321173-5 ต่อ 333 http://www.ksp-hosp.com/index1.php

อุดรธานี

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัด 41000 โทร 0-4234-2777 http://www.kpjhospital.com/index.php

สุรินทร์

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ม.7 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

สกลนคร

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 100/548 หมู่11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-712867 http://www.ksvrhospital.go.th/2554/

เหนือ

พิษณุโลก

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000  โทร. 055-245070 ต่อ 73009 http://www.nah.go.th/index1.htm

นครสวรรค์

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 161 หมู่1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-325120-1 http://www.chiraprawat.com/chiraprawat/index.php

ลำปาง

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 1 หมู่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง 52000 โทร.054-839305 http://www.surasakhospital.mi.th/

เชียงใหม่

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 285 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เมือง 50000 โทร 0-5324-5783-4

ใต้

นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 283 หมู่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000 โทร 075-383113 www.wrwhos.org

สงขลา

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0-7421-1521

สำหรับเวลาการตรวจ ไปขอตรวจได้ตั้งแต่ประมาณเดือน ต.ค. ถึง ๒๐ ก.พ. ของปีที่ต้องเกณฑ์ครับ โดยนำหลักฐานหมายเรียกฯ (แบบสด.๓๕) ไปแสดงด้วย ส่วนการตรวจใช้เวลาเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับแพทย์ครับ..ค่าใช้จ่ายในการตรวจน้องๆ ต้องจ่ายเองครับ

๕. หากไม่ได้รายงานตัวตอนอายุ ๑๘ ต้องทำอย่างไร

ในที่นี้น้องๆ คงหมายถึง การไปแสดงตัวลงบัญชีทหารใช่ไหมครับตาม ม.๑๖ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กำหนดให้ ชาย สัญชาติไทย ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารเมื่ออายุย่างเข้า ๑๘ ปี บริบูรณ์ .......ผมขออธิบายง่ายๆ ครับ อายุย่าง ๑๘ หมายถึง ๑๗ ครับ ภาษากฎหมายทำให้ ปชช.งง...  ต้องไปแสดงตนตอนอายุ ๑๗ ปี โดยไม่ต้องไปดูว่าเราเกิดเดือนใด วันใด ทางทหารถือแต่ปีเกิดครับ...วิธีคิดง่าย เอาปีเกิด บวกด้วย ๑๗ ได้ตัวเลขใด นั่นคือน้องๆ จะต้องไปลงบัญชีภายในปีนั้นตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ธ.ค.เช่น   เกิด พ.ศ.๒๕๓๘ บวกด้วย ๑๗ ได้ ๒๕๕๕  ดังนั้น คนเกิดปี ๒๕๓๘ ต้องไปลงบัญชีภายในปี ๒๕๕๕ นี้ครับ ส่วนหากไม่ได้ไปตามที่กำหนด ก็จะมีความผิดครับ แต่ความผิดเพียงแค่ปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท เท่านั้น...และผู้ใดไม่ไปตามกำหนดหลังอายุ ๑๘ แล้วก็ยังต้องไปครับ....เพียงแต่เสียค่าปรับเพิ่มขึ้นเท่านั้น   ซึ่งเมื่อทราบแล้วก็ไม่ควรไปช้าครับ...กฎหมายให้เวลาตั้ง ๑ ปี....ไม่จำเป็นไม่              ต้องบริจาคเงินให้รัฐหรอกครับ...เสียดาย...

๖.  เรียน นศท.ดีหรือไม่

ประเด็นนี้ต้องขอบอกว่าแล้วแต่คนชอบครับ....หากเรียนเพราะชอบ อยากเรียนก็สมัครเรียนได้ครับ...แต่หากคิดว่าเรียนเพื่อไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วละก็...ไม่ต้องไปเรียนดีกว่าครับ...เพราะการเรียน รด.นั้นแหละ  คือการเรียนเพื่อเป็นทหารกองหนุนที่สำคัญของชาติ  ซึ่งหลังจบปี ๓ แล้ว  ก็จะต้องถูกเรียกฝึกบ่อยๆ .......หากน้องๆ เป็นสาวประเภทสองก็ยิ่งไม่ควรเรียนก็ได้ครับ

๗. หากถูกบังคับให้เสริพน้ำและประกวดความงามในหน่วยตรวจเลือก ทำอย่างไร

ไม่ได้เลยครับ....บังคับเราไม่ได้ หากเป็นเช่นนั้นจริงและเราไม่เต็มใจ  ร้องเรียนได้ครับ รวมทั้งประกวดความงามด้วย....

๘. หากถูกเขียนหมายเลขที่หน้าอกหรือร่างกายจะทำอย่างไร

ในส่วนนี้ในการตรวจเลือกๆ ที่ผ่านมา  ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้มีการสั่งการอย่างชัดเจนทุกครั้ง มิให้เขียนหมายเลขที่หน้าอก...ให้เขียนที่ข้อมือ หรือแขนแทน....ครับ หรืออาจให้ใช้เทปพันข้อมือและเขียนครับ.....ซึ่งต้องขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า  การเขียนหมายเลขนั้น หมายถึงจนท.จะเขียนเลขที่ของใบรับรองผล (สด.๔๓) เพื่อกันการผิดพลาดและการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องเขียน

๙. หากถูกบังคับให้ถอดเสื้อที่สาธารณะต่อหน้าบุคคลทั่งหมด

ข้อนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่ครับ....การตรวจอวัยวะหรือลักษณะของบุคคลที่ควรปกปิดจะต้องใช้ห้องตรวจที่ทุกสถานที่เกณฑ์จะต้องจัดไว้ครับ.......หากมีกรณีดังกล่าวร้องเรียนต่อประธาน..หรือต่อผู้ใหญ่ที่สูงขึ้นไปอีกครับ...

๑๐. หากถูกให้จับใบดำใบแดง จะทำอย่างไร

กรณีนี้ต้องขอชี้เป็นขั้นเลยครับ

๑.หากน้องๆ สาวประเภทสอง กรรมการแพทย์วินิจฉัยว่าสมบูรณ์ดี...น้องๆ ต้องขอค้านในตอนตรวจก่อนครับ...หากค้านแล้วไม่เป็นผลก็ขั้นต่อไปครับ

๒.ก่อนเริ่มจับสลาก ประธานจะชี้แจงเรื่องต่างๆ   ตอนนี้ น้องๆ ก็ค้านในครั้งที่สองครับหากไม่เป็นผล...ก็ต้องไปจับสลากตามกำหนด....หากได้ใบดำ..ก็จบครับ  ไม่ต้องเป็นทหาร(คงไม่มีใครค้านอีกน่ะครับ)...แต่...หากได้ใบแดง...ก็ขั้นต่อไปครับ

๓.ทุก จว.  จะมีคณะกรรมการชั้นสูง  ไว้พิจารณาสำหรับผู้ที่ถูกใบแดง และเห็นว่ากรรมการตัดสินไม่ถูก...ก็ให้ร้องเรียนได้ครับ...แต่ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ เม.ย. ของปีนั้นน่ะครับ...และกรรมการชั้นสูงจะให้ความเป็นธรรมเหมือนกรณีน้องน๊อต..ที่มาร้องกับผมครับ....

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยและเพื่อนๆ กะเทยต้องขอขอบคุณกองสัสดี และท่านพ.ท.ปิยะชาติ ประสานนาม ที่สนับสนุนข้อมูลและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวในการเกณฑ์ทหารนะคะ


[i] ปัจจุบันท่านพ.ท.ปิยะชาติ ประสานนาม ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานสัสดีจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน อ.เมือง จันทบุรี

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com