พรบ.คู่ชีวิต กับ ชีวิตคู่ สำคัญอย่างไรกับบุคคลหลากหลายทางเพศ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน พรบ.คู่ชีวิตเพื่อสิทธิเท่ากันในวันที่หลากหลาย ณ.ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ บิ๊กซีพัทยาเหนือ พบกับ คู่รัก เนตไอดอล คุณโย ดลยา ควงคู่มาพร้อม คุณตุ้ย และ คุณดุจดิวบิ๊กแบง ควงคู่มาพร้อม คุณ อีฟ พร้อมการแสดงโชว์จาก The Avenue และนิทรรศการภาพคู่รักอีกทั้งกิจกรรมมากมายภายในงาน งานเริ่ม 15.00 น.เป็นต้นไป ( มีของที่ระลึกแจกผู้เข้าร่วมงาน มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ ) เปิดงานโดยผู้บริหารเมืองพัทยา
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิซิสเตอร์ 033-035-367 หรือ 085-6993233

2015-07-24
Hits: 1042

เสวนาวิชาการความรักของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกับความเป็นธรรมที่รัฐต้องคุ้มครอง

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ความรักของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกับความเป็นธรรมที่รัฐต้องคุ้มครอง”
โดยความร่วมมือ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-----------------------------------------------------------------------------------

08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น.    ประธานกล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการ
    โดย รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
08.45 – 12.00 น.   เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ความรักของ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกับความเป็นธรรมที่รัฐต้องคุ้มครอง”
    ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินทร์  อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า
นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
นายณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ ผู้ศึกษาในประเด็น “กฎหมายสมรสของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากลหลายทางเพศ”
    ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ นิด้า
12.00 น.   มอบของที่ระลึก และปิดการเสวนาวิชาการ
     
     

หมายเหตุ :-กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจเข้าร่วมสำรองที่นั่งได้ที่ จันทร์จิรา บุญประเสริฐ 081 423-6896


2015-07-04
Hits: 1099

ประชุมวิชาการเรื่อง เพศหลากหลายในวัยรุ่น

ประชุมวิชาการเรื่อง เพศหลากหลายในวัยรุ่น
  
แจ้งชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ คุณอนุศราหรือคุณริษา
Tel: 02-201-2791 หรือ 087-053-5500
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gender Variation ClinicGen-V Clinic

2015-07-03
Hits: 1140

ประกาศรับอาสาสมัครในงาน IDAHOT2015

ประกาศรับอาสาสมัคร
งานวันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ
(Volunteers need for the International Day Against Homophobia & Tranphobia)

องค์กร : โครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

โครงการ : งานวันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

ช่วงวันทำงาน : 11-12 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดงานอาสา ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ทางโครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน, ร่วมกับกรุงเทพมหานคร, มูลนิธิซิสเตอร์, มูลนิธิสร้างความเข้าเรื่องสุขภาพผู้หญิง โดยได้รับการสนับสนุน The American Foundation for AIDS Research(amfAR), Transgender Europe(TGEU), American Jewish World Service(AJWS) ดำเนินโครงการการรณรงค์วันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ (International Day Against Homophobia & Tranphobia) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนข้ามเพศในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศเพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันนำไปสู่ความเป็นธรรมทางเพศ ผ่านกิจกรรม อาทิเช่น เวทีเสวนาสาธารณะ การแสดงนิทรรศการขององค์กรพันธมิตร และกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าในประเด็นสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

คุณสมบัติอาสาสมัครที่ต้องการ

- ทุกเพศสภาพและเพศวิถี

- อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

- มีทัศนคติที่ดีและพร้อมเรียนรู้การทำงานเพื่อด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นความหลากหลายเพศและความเป็นธรรมทางเพศ

***รับจำนวนจำกัดและมีการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครโดยคณะกรรมการ***

สิ่งที่ได้รับ : ประกาศนียบัตร พร้อมประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

รับสมัครภายใน 7 พฤษภาคม 2558

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
คุณการ์ตูน และคุณรณภูมิ
เบอร์ติดต่อ 083-013-6851
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เราไม่สามารถทำได้หากไม่มีพลังของเยาวชน We can’t run it without youth’s power

CallforVolunteers-final

2015-04-17
Hits: 1809

ปฏิทินกิจกรรม

March 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com