การประกวดราชินีสุขภาพ 2015

ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับการค้นหาราชินีสุขภาพคนต่อไป....อาจเป็นคุณ!
  
ราชินีสุขภาพ 2558 สวย มั่น แบบผู้นำ "Trans Creativity Leadership" ผู้ที่ได้ตำแหน่งราชินีสุขภาพจะได้รับ มงกุฏเกียรติยศ สายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท รวมของรางวัลทุกตำแหน่งมูลค่ากว่า 50,000บาท สนใจสมัครสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิซิสเตอร์ 033-035-367 / 085-699-3233 รับสมัครถึง 21 สิงหาคม 58(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร)
   
ประกวดจริง 5 กันยายน 58 ณ.ลานน้ำพุ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เดน พลาซ่า พัทยา..มาร่วมลุ้นใครจะได้ตำแหน่งราชินีสุขภาพคนต่อไป


2015-09-04
Hits: 717

พรบ.คู่ชีวิต กับ ชีวิตคู่ สำคัญอย่างไรกับบุคคลหลากหลายทางเพศ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน พรบ.คู่ชีวิตเพื่อสิทธิเท่ากันในวันที่หลากหลาย ณ.ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ บิ๊กซีพัทยาเหนือ พบกับ คู่รัก เนตไอดอล คุณโย ดลยา ควงคู่มาพร้อม คุณตุ้ย และ คุณดุจดิวบิ๊กแบง ควงคู่มาพร้อม คุณ อีฟ พร้อมการแสดงโชว์จาก The Avenue และนิทรรศการภาพคู่รักอีกทั้งกิจกรรมมากมายภายในงาน งานเริ่ม 15.00 น.เป็นต้นไป ( มีของที่ระลึกแจกผู้เข้าร่วมงาน มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ ) เปิดงานโดยผู้บริหารเมืองพัทยา
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิซิสเตอร์ 033-035-367 หรือ 085-6993233

2015-07-24
Hits: 608

เสวนาวิชาการความรักของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกับความเป็นธรรมที่รัฐต้องคุ้มครอง

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ความรักของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกับความเป็นธรรมที่รัฐต้องคุ้มครอง”
โดยความร่วมมือ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-----------------------------------------------------------------------------------

08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น.    ประธานกล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการ
    โดย รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
08.45 – 12.00 น.   เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ความรักของ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกับความเป็นธรรมที่รัฐต้องคุ้มครอง”
    ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินทร์  อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า
นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
นายณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ ผู้ศึกษาในประเด็น “กฎหมายสมรสของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากลหลายทางเพศ”
    ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ นิด้า
12.00 น.   มอบของที่ระลึก และปิดการเสวนาวิชาการ
     
     

หมายเหตุ :-กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจเข้าร่วมสำรองที่นั่งได้ที่ จันทร์จิรา บุญประเสริฐ 081 423-6896


2015-07-04
Hits: 655

ประชุมวิชาการเรื่อง เพศหลากหลายในวัยรุ่น

ประชุมวิชาการเรื่อง เพศหลากหลายในวัยรุ่น
  
แจ้งชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ คุณอนุศราหรือคุณริษา
Tel: 02-201-2791 หรือ 087-053-5500
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gender Variation ClinicGen-V Clinic

2015-07-03
Hits: 713

ปฏิทินกิจกรรม

December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Copyright © 2015 The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com