สัมมนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)

ร่วมติดตาม #FBLive และความเคลือนไหวจากสัมมนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ว่าด้วยเรื่อง "MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง" พรุ่งนี้ (20 ก.ค. 2560) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทางเฟซบุ๊กเพจ Thai PBS และ นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)
.
https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/
https://www.facebook.com/citizenthaipbs/
.
#การเข้าถึงสื่อฯ... เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
#การเข้าถึงสื่อฯ... ที่มากพอจากหลายแหล่งที่มาช่วยประกอบการคิด ตัดสินใจ และลงมือกระทำการบางอย่าง
#การเข้าถึง เข้าใจ และเท่าทันสื่อฯ... คือทักษะสำคัญของพลเมืองในการปกป้องสิทธิเพื่อขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยและสร้างการเปลี่ยนแปลง
.
กำหนดการ
.
09.10 – 09.30 น. นำเสนอแนวคิดและความสำคัญของ “MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” โดย เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
.
09.30 – 10.00 น. MIDL : อำนาจของพลเมืองดิจิทัลสร้างสังคมประชาธิปไตย วิทยากร : สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
.
10.15 – 10.45 น. MIDL กับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย วิทยากร : Pam Steager, Senior Writer and Research Associate Media Education Lab
.
10:45 – 12:30 น. สานเสวนา ไทย – อเมริกา เรื่อง MIDL กับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย วิทยากร 1.Pam Steager, Senior Writer and Research Associate Media Education Lab 2.ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์
.
13.30 – 15.00 น. MIDL กับอำนาจของพลเมืองเพื่อสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม วิทยากร 1.วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการ มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) 2.ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
.
15.15 – 16.45 น. MIDL กับพลังของพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยากร: 1.จารุวรรณ สุพลไร่ ผู้ผลิตสารคดีอิสระรายการสารคดีเดินทาง "แม่โขงโนแมด" ภายใต้โครงการ Mekong Peace Journey มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 2.อ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์
.
#เท่าทันสื่อ #MIDL

https://www.facebook.com/citizenthaipbs/photos/a.346475168714362.94758.341564352538777/1745705998791265/?type=3&theater

ปฏิทินกิจกรรม

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com