สิทธิความเสมอภาคในการสมรสที่ถูกเลือกปฏิบัติ

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิความเสมอภาคในการสมรสที่ถูกเลือกปฏิบัติ” และการรายงานผลการวิจัย เรื่อง สิทธิความเสมอภาคในการสมรสฯ”
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย - รับจำนวนจำกัด)

-----------------------------------------------------

ลิงค์ใบสมัคร และรายละเอียดโครงการ https://goo.gl/qSJ6Yx
สอบถามรายละเอียดการสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่
คุณ ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร – ผู้วิจัย โทร. 092-256-2711
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ คุณ สุจิตรา พุ่มไสว สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร. 02-504-8365 และ 02-504-8361-4

ปฏิทินกิจกรรม

August 2018
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com