เวทีสาธารณะเรื่อง แก้ทอม ซ่อมดี้ เป็นความรุนแรง #เลิกเถอะ

การจัดเวทีสาธารณะเรื่อง “แก้ทอม ซ่อมดี้ เป็นความรุนแรง #เลิกเถอะ”
ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00-17.00 น.
ห้องประชุมบุญชู โรจนสเถียร อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ปัจจุบันสังคมไทยยังขาดข้อมูลเรื่องความรุนแรงทางเพศต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่มาก ในขณะที่ข้อมูลจากนักกิจกรรมที่ทำงานด้านสุขภาวะทางเพศในชุมชนพบว่า ในหลายชุมชนที่เข้าไปทำงาน มักพบปรากฏการณ์ทอมถูกข่มขืนในหลายพื้นที่โดยที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศ หรือความรุนแรงต่อผู้หญิงมักมองข้ามปรากฏการณ์นี้ หรือไม่ได้มีความเข้าใจในประเด็นเรื่องเพศวิถี และอัตลักษณ์ของทอม ดี้ หญิงรักหญิงที่ส่งผลกระทบต่อภาวะอารมณ์ และจิตใจของผู้ที่ประสบกับปัญหา ทั้งนี้ปรากฎการณ์ทอม ทรานสแมน หญิงรักหญิง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศของสังคมไทยหลายประการ ตัวอย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดูถูกเหยียดหยาม และการไม่เคารพ และยอมรับในอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ เพศวิถีของทอม หรือผู้หญิงรักเพศเดียวกัน ก็คือการเกิดขึ้นของ วาทกรรมแก้ทอม ซ่อมดี้, เปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ ซึ่งมีนัยถึงการใช้การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อเปลี่ยนทอมเป็นผู้หญิง ซึ่งแม้จะไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าวาทกรรมนี้นำไปสู่การกระทำความรุนแรง ทางเพศต่อทอมในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน แต่เพียงแค่การดำรงอยู่ และการเผยแพร่วาทกรรมนี้ ก็เป็นการส่งเสริม และตอกย้ำอคติ และความเกลียดชังต่อทอม และผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันในสังคมไทยสืบเนื่องไปเรื่อย ๆ อีกทั้งยังทำให้ทอม และหญิงรักหญิงจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความรู้สึกวิตกกังวลในความปลอดภัย และไม่กล้าที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็น


ในฐานะที่สมาคมเพศวิถีศึกษาเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้าง และเผยแพร่ความรู้ด้านเพศภาวะ และเพศวิถี กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สังคมได้นำความรู้นั้นไปใช้ในการส่งเสริมสิทธิ และความเป็นธรรมทางเพศ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากอคติทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา จึงอยากเชิญชวนองค์กรของท่านซึ่งทำงานในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิทางเพศ สิทธิผู้หญิง และการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ร่วมลงนามสนับสนุนการจัดเวทีสาธารณะเพื่อลบล้างอคติในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ และเพศวิถีที่นำไปสู่ความรุนแรงทางเพศ ต่อทอม และหญิงรักหญิง เรื่อง “ แก้ทอม ซ่อมดี้ เป็นความรุนแรง #เลิกเถอะ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 ที่ห้องประชุมบุญชู โรจนสเถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น.

โดยท่านสามารถตอบรับร่วมลงชื่อในนามองค์กรมาได้ที่
คุณสุไลพร ชลวิไล ผู้ประสานงานการจัดเวทีเสวนาสาธารณะ
โทรศัพท์: 089 6969110, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

t poster2

ปฏิทินกิจกรรม

December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com