งานแถลงข่าว “เมื่อดิฉันต้องไปเกณฑ์ทหาร”
websitebanner

ด้วยโครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มคนข้ามเพศและหรือกะเทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้าน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ และเอเชียแปซิฟิค ทรานส์เจนเดอร์ เนตเวิร์ค ได้ร่วมกันจัด งานแถลงข่าว “เมื่อดิฉันต้องไปเกณฑ์ทหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ และคู่มือ “เมื่อดิฉันต้องเกณฑ์ทหาร” รวมถึงคู่มือ “ทำอย่างไร เมื่อพี่ทหารต้องปฏิบัติงานกับน้องกะเทย” สู่สาธารณะ โดยมุ่งหวังให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศเพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมทางเพศ

โดยได้กำหนดจัด งานแถลงข่าว “เมื่อดิฉันต้องไปเกณฑ์ทหาร” ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 – 15:30 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย (บีทีเอสราชเทวี)

กำหนดการ
งานแถลงข่าว “เมื่อดิฉันต้องไปเกณฑ์ทหาร”
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 13:00 – 15:30 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย
จัดโดย โครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ และเอเชียแปซิฟิค ทรานส์เจนเดอร์ เนตเวิร์ค

13:00 - 13:30   ลงทะเบียน
     
13:30 – 13:50   ความเป็นมา สถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมกะเทยกับการเกณฑ์ทหาร 
    โดยตัวแทนจาก เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
     
13:50 – 14:20   ความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลง และแนวทางการปฏิบัติ กรณีกะเทยกับการเกณฑ์ทหาร
    โดยตัวแทนจาก กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม
     
14:20 – 14:30   เปิดตัวคลิปวีดีโอและคู่มือ : กะเทยกับการเกณฑ์ทหาร
     
14:30 – 15:00    ไขข้อสงสัย
     

โปรดติดต่อ: ผู้ประสานงาน คุณเอกรินทร์ เกิดสูง โทร. 086-3040303 

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster01
 
 
 

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com