เวทีสาธารณะ...วันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ

IDAHOT 2014 website banner

เวทีสาธารณะ...วันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ
(International Day Against Homophobia and Transphobia–IDAHOT)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จัดโดย เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร
ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ และแอมฟาร์ (amfAR)

2014-09-13
Hits: 1022

การอบรมมิสทิฟฟานี่กับสิทธิมนุษยชน

Tiffany2014

การอบรมมิสทิฟฟานี่กับสิทธิมนุษยชน :
เพื่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการรับรองสถานภาพทางเพศ
เนื่องในวันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ
ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา
โดย เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด และแอมฟาร์ (amfAR)

2014-09-13
Hits: 1128

เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด : ทิศทางในการรับรองสถานภาพทางเพศในสังคมไทย

banner25-04-2014

เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด : ทิศทางในการรับรองสถานภาพทางเพศในสังคมไทย
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม VIC 3 กรุงเทพฯ
จัดโดยโครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ร่วมกับ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
ภายใต้การสนับสนุนของ The Foundation for AIDS Research (amfAR)

ด้วยเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ร่วมกับมูลนิธิธีรนาถกาญจนาอักษร ได้กำหนดจะจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรื่อง “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด : ทิศทางในการรับรองสถานะทางเพศในสังคมไทย” เพื่อเป็นการนำเสนอที่มาของการดำเนินการทางด้านสิทธิมนุษยชนด้านความหลากหลายทางเพศและแนวทางการพัฒนาการรับรองเพศสถานะจากประสบการณ์ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และเพื่อเป็นการเป็นภาคีในการขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในประเด็นความหลากหลายทางเพศต่อไป  ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 09.30-12.30 น. ณ โรงแรมวิคทรี (VIC3) สนามเป้า กรุงเทพมหานคร โดยท่านสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางจากต้นสังกัดหรือกับผู้จัดการประชุมได้ตามจริง ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อผู้ประสานงาน คือ คุณเอกรินทร์ เกิดสูง โทรศัพท์ 086-3040303

 

2014-09-13
Hits: 869
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com