ปฏิรูปประเทศไทย ต้องเข้าใจสิทธิมนุษยชน
website banner

ขอเชิญร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2557
"ปฏิรูปประเทศไทย ต้องเข้าใจสิทธิมนุษยชน" Reform Thailand : Understand Human Rights
วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมจัดบูธนิทรรศการเพื่อรณรงค์และเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจถึงวิถีชีวิตตัวตนของกะเทย/คนข้ามเพศ ผ่านกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ มาพบกับพวกเราได้ในงานดังกล่าวนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Reform-Thailand-Understand-Human-Rights-2

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com