วันสากลเพื่อรำลึกถึงการฆ่าสังหารกะเทย/คนข้ามเพศด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง 2014
Twebsitebanner

ด้วยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มคนข้ามเพศและหรือกะเทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้าน เนื่องในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสากลเพื่อรำลึกถึงการฆ่าสังหารกะเทย/คนข้ามเพศด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง (Transgender Day of Remembrance) ทางมูลนิธิฯจึงกำหนด จัดเวทีงานเสวนา ““กี่ชีวิตต้องปลิดปลง…วันสากลเพื่อรำลึกถึงการฆ่าสังหารกะเทย/คนข้ามเพศด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง 2014” “ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18:00-20:00 น. ณ ลานชมพู่ ที่ทำการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเสวนาในประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนข้ามเพศ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันนำไปสู่ความเป็นธรรมทางเพศในอนาคต

กำหนดการ เวทีงานเสวนา...
“กี่ชีวิตต้องปลิดปลง…วันสากลเพื่อรำลึกถึงการฆ่าสังหารกะเทย/คนข้ามเพศด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง 2014“
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18:00-20:00 น.
ณ ลานชมพู่ ที่ทำการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
จัดโดย เครือข่ายเพื่อนกะเทย ร่วมกับ แอมฟาร์ (amfAR) และมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
17:00 – 17:30 ลงทะเบียน
17:30 - 17:40 กล่าวเปิด โดย คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน   
17:40 – 17:50 แนะนำโครงการ และวัตถุประสงค์ของงาน โดยคุณเอกรินทร์ เกิดสูง ผู้ประสานงานโครงการ Gender Recognition Advocacy for Transgender People in Thailand
17:50 – 18:20 เวทีเสวนา “กี่ชีวิตต้องปลิดปลง…วันสากลเพื่อรำลึกถึงการฆ่าสังหารกะเทย/คนข้ามเพศด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง 2014 “(Transgender Day of Remembrance)
นำเสนอสถานการณ์ โดย คุณเจษฎา แต้สมบัติ ผู้ประสานงานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และผู้ประสานงานโครงการ The Trans Murder Monitoring
18:20 – 19:50 สนทนากลุ่ม นำวงสนทนาโดย คุณปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์
19:50 - 20:00 จุดเทียนร่วมรำลึก และ รับประทานอาหารร่วมกัน

TDOR-Poster

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com