เวทีเสวนา การปฎิรูปประเทศไทย “มิติความหลากหลายทางเพศ”
websiteBanner-FTGA3banner

เวทีเสวนา การปฎิรูปประเทศไทย “มิติความหลากหลายทางเพศ”
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557(วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ)
ณ ห้องโถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหนานคร (บีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)
จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร
ภายใต้การสนับสนุนของแอมฟาร์ (amfAR)

เดือนพฤศจิกายนมีความสำคัญในแง่ของสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยมีที่มาจากการที่เครือข่ายความหลากหลายทางเพศได้ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมต่อศาลปกครอง เพื่อให้แก้ไขข้อความในใบรับรองผลการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินของคุณ“สามารถ มีเจริญ” ที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อความในส่วนที่ระบุว่าตน "เป็นโรคจิตถาวร" ซึ่งเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความมนุษย์และทำให้เสื่อมเสียหรืออับอาย เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2549 ศาลปกครองกลางจึงพิพากษาเพิกถอนใบสำคัญดังกล่าวของนายสามารถ เฉพาะในส่วนที่ระบุข้อความว่า "เป็นโรคจิตถาวร" และแก้ไขเป็น "ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด" เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2554

นับว่าเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นในเรื่องการยอมรับของสังคมต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ทางเครือข่ายความหลากหลายทางเพศจึงได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น”วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ” ทั้งยังสอดคล้องกับหลักการยอร์กยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles) ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นความหลากหลายและอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจำนวน 29 คน จาก 25 ประเทศ ที่ได้ประชุมร่วมกันระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2549 ที่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจัดทำหลักการฉบับนี้ขึ้นเป็นแนวทางการทำงานเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

และเพื่อเน้นย้ำถึงสาระ ความสำคัญของวันนี้ ทางมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนา การปฎิรูปประเทศไทย “มิติความหลากหลายทางเพศ”นี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ถึงความสำคัญของสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และแนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มความหลากหลายทางเพศภายใต้การปฎิรูปกฎหมายฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้

กำหนดการ
เวทีสาธารณะ...การปฎิรูปประเทศไทย “มิติความหลากหลายทางเพศ”
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:00 - 18:00 น.
ณ ห้องโถงเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหนานคร
จัดโดย เครือข่ายเพื่อนกะเทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร แอมฟาร์ (amfAR)
15:00 – 15:30    ชมนิทรรศการภาพถ่าย ภาพวาด และเรียงความ
15:30 - 16:00    ลงทะเบียน
16:00 – 16:10    กล่าวเปิด โดย ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
16:10 – 17:00    เวทีสาธารณะ...การปฎิรูปประเทศไทย “มิติความหลากหลายทางเพศ” โดย
คุณทิชา ณ นคร  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สายการศึกษา
คุณสุภัทรา นาคะผิว สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์
17:00 – 17:30    การประกาศผลประกวดภาพถ่ายภาพวาด และเรียงความ พร้อมมอบของรางวัล
17:30 - 18:00    รับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ
                
สอบถามข้อมูลเพิมเติมที่ :
คุณโก๋ 086-304-0303 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณการ์ตูน 083-013-6851 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FTGAbannerwebsite

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com