ปฏิรูปประเทศไทย ต้องเข้าใจสิทธิมนุษยชน

website banner

ขอเชิญร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2557
"ปฏิรูปประเทศไทย ต้องเข้าใจสิทธิมนุษยชน" Reform Thailand : Understand Human Rights
วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมจัดบูธนิทรรศการเพื่อรณรงค์และเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจถึงวิถีชีวิตตัวตนของกะเทย/คนข้ามเพศ ผ่านกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ มาพบกับพวกเราได้ในงานดังกล่าวนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Reform-Thailand-Understand-Human-Rights-2

2014-12-06
Hits: 1897

วันสากลเพื่อรำลึกถึงการฆ่าสังหารกะเทย/คนข้ามเพศด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง 2014

Twebsitebanner

ด้วยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มคนข้ามเพศและหรือกะเทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้าน เนื่องในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสากลเพื่อรำลึกถึงการฆ่าสังหารกะเทย/คนข้ามเพศด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง (Transgender Day of Remembrance) ทางมูลนิธิฯจึงกำหนด จัดเวทีงานเสวนา ““กี่ชีวิตต้องปลิดปลง…วันสากลเพื่อรำลึกถึงการฆ่าสังหารกะเทย/คนข้ามเพศด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง 2014” “ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18:00-20:00 น. ณ ลานชมพู่ ที่ทำการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเสวนาในประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนข้ามเพศ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันนำไปสู่ความเป็นธรรมทางเพศในอนาคต

กำหนดการ เวทีงานเสวนา...
“กี่ชีวิตต้องปลิดปลง…วันสากลเพื่อรำลึกถึงการฆ่าสังหารกะเทย/คนข้ามเพศด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง 2014“
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18:00-20:00 น.
ณ ลานชมพู่ ที่ทำการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
จัดโดย เครือข่ายเพื่อนกะเทย ร่วมกับ แอมฟาร์ (amfAR) และมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
17:00 – 17:30 ลงทะเบียน
17:30 - 17:40 กล่าวเปิด โดย คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน   
17:40 – 17:50 แนะนำโครงการ และวัตถุประสงค์ของงาน โดยคุณเอกรินทร์ เกิดสูง ผู้ประสานงานโครงการ Gender Recognition Advocacy for Transgender People in Thailand
17:50 – 18:20 เวทีเสวนา “กี่ชีวิตต้องปลิดปลง…วันสากลเพื่อรำลึกถึงการฆ่าสังหารกะเทย/คนข้ามเพศด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง 2014 “(Transgender Day of Remembrance)
นำเสนอสถานการณ์ โดย คุณเจษฎา แต้สมบัติ ผู้ประสานงานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และผู้ประสานงานโครงการ The Trans Murder Monitoring
18:20 – 19:50 สนทนากลุ่ม นำวงสนทนาโดย คุณปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์
19:50 - 20:00 จุดเทียนร่วมรำลึก และ รับประทานอาหารร่วมกัน

TDOR-Poster

2014-11-18
Hits: 2420

STP2014: Please Don't Judge Me, Let Us Be Beautiful

TGAwebSTP2014

กิจกรรมรณรงค์  Please Don't Judge Me, Let Us Be Beautiful !
(STP, International Campaign Stop Trans Pathologization)
  
ด้วยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มคนข้ามเพศและหรือกะเทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้าน ร่วมกับ amfAR, The Foundation for AIDS Research และมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวัน Stop Trans Pathologization (STP, International Campaign) ซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนข้ามเพศ Stop Pathologizing Gender Diversity in Childhood - For the Diversity of Gender Expressions and Identities และมี กิจกรรมรณรงค์ที่จัดขึ้นทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยกำหนดจัดในวันที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 18:00-20:00 น. ณ ร้านตักสุรา สาขาเอกมัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ผู้ที่ทำงานรณรงค์และพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มคนข้ามเพศหรือกะเทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน และสร้างสัมพันธภาพ ก่อเกิดเครือข่ายการทำงานใหม่ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศเพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันนำไปสู่ความเป็นธรรมทางเพศ

กำหนดการ
กิจกรรมรณรงค์ Please Don't Judge Me, Let Us Be Beautiful !
(STP, International Campaign Stop Trans Pathologization)

วันเสาร์ที่ 18  ตุลาคม 2557 เวลา 18:00 - 20:00 น. ณ ชั้น 2 ร้านตักสุรา สาขาเอกมัย
จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ amfAR, The Foundation for AIDS Research และมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

18:00 – 18:30    ลงทะเบียน รับคูปองแลกเครื่องดื่ม
18:30 - 19:00    ชมละครสั้นสะท้อนการเติบโตของคนข้ามเพศผ่านการตัดสินจากคนรอบข้างและคนในครอบครัว “พุดเดิ้ลน้อย ทาโร่”
                       จาก คุณสร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์ เทศกาลละครเควียร์ กรุงเทพ ครั้งที่1

19:00 – 19:10    Mr. Kent Klindera , Director of the MSM Initiative , amfAR  กล่าวเปิดงาน
19:10 – 19:20    พญ.จิราภรณ์ ประเสริฐวิทย์อรุณากูร กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เป็นตัวของตัวเอง
19:20 – 20:00    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจรรมดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับการเชิญเท่านั้น

TGA-STP-2014-final

2014-11-16
Hits: 1835
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com