เสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ

02212013_stopviolence

21 กุมภาพันธ์ 2556 วันยุติความรุนแรงต่อความหลากหลายทางเพศ ปี2556

กฎหมายที่กล่าวถึงความหลากหลายทางเพศฉบับแรกของประเทศไทยหน้าตาเป็นอย่างไร ?
งบประมาณด้านการจัดสวัสดิการต้องจัดสรรให้ประเด็นความหลากหลายทางเพศใช่ไหม ?
ถึงเวลารัฐไทยผ่านกฎหมายการสมรสในคนรักเพศเดียวกันใช่ไหม ?
กะเทยเปลี่ยนคำนำหน้าจาก “นาย” เป็น “นางสาว” ได้ใช่ไหม ?


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 10.00-16.00น.
ณ.เดอะคอนเน็คชั่น  MRTลาดพร้าว กรุงเทพฯ
จัดโดย  สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย  และเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ

เวลา 09.00-10.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 10.00-12.00 น. เสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ
- ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ผู้แทนเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ

เวลา 13.00-15.30 น. ประชุมกลุ่มเพื่อกำหนดแนวทางในการใช้“มาตรการกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในข้อกำหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2550”  ในการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนทางสังคม

ผู้ประสานงาน : คุณธีรกานต์(แฟรงค์) แก้วมาก, เบอร์มือถือ 086-416-4939, โทรศัพท์026907733-4

แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดพิ่มเติมที่ http://www.okseminar.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539648332MAP
2013-02-20
Hits: 1512
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com