เวทีสาธารณะเรื่อง วันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ
IDAHOT2013BKKbanner

For English Please Scroll Down

สืบเนื่องจาก วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นสากลเพื่อการยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นทั่วโลก เพื่อรณรงค์ให้ถอดถอนคนข้ามเพศและหรือกะเทยออกจากบัญชีจำแนกโรคสากล ขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทย โดย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด และเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย จัดเวทีสาธารณะเรื่อง วันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ (International Day of Against Homophobia and Transphobia 2013) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:30-12:30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอถึงสถานการณ์การเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2556 กรณี คนข้ามเพศและหรือกะเทย อีกทั้ง คุณเนฐนภาดา กัลยานนท์ Miss Tiffany Universe 2013, คุณชนัญชิดา รุ่งเพชรรัตน์ รองชนะเลิศอันดับ1, และคุณโสภิดา รชานนท์ รองชนะเลิศอันดับ2 ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของสาวประเภทสองต่อสังคม และแถลงการณ์ของคนข้ามเพศต่อรัฐไทย เพื่อให้พิทักษ์ รับรอง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อความเป็นธรรมทางเพศสู่ประชาคมอาเซียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.คุณณิชา เบ๊ตตี้ Tel: 087 592 4319 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.คุณเคท ครั้งพิบูลย์ Tel: 089 519 3229 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.คุณเจษฎา แต้สมบัติ Tel: 08 6597 4636 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการจัดเวทีสาธารณะ
เรื่อง วันสากลเพื่อการยุติการเกลี่ยดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ International
Day of Against Homophobia and Transphobia 2013
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภคม 2556 เวลา 08:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร


08:30–09:30 ลงทะเบียน
09:30–09:45 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีสาธารณะ  โดย  ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
09:45–11:15 อภิปรายเรื่อง สถานการณ์กะเทยในการเกณฑ์ทหารประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และเสียงสะท้อนจากชุมชน
ดำเนินการอภิปรายโดย
- คุณรีน่า จันทร์อำนวยสุข Global Action for Trans* Equality
นำเสนอสถานการณ์และร่วมอภิปรายโดย
-  คุณเจษฎา แต้สมบัติ ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
-  คุณศราวุธ ชมชื่นตัวแทนกะเทยในชุมชนกับประสบการณ์การเกณฑ์ทหาร
-  ผู้แทนหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง กระทรวงกลาโหม*  
*** ระหว่างการอภิปรายจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม
11:15–11:45 สิทธิกะเทยไทยเนื่องในวันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและกะเทย/คนข้ามเพศ
ดำเนินการอภิปรายโดย
-คุณณิชา ชัยพฤกษ์ คณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
ร่วมอภิปราย โดย
-คุณเนฐนภาดา กัลยานนท์ Miss Tiffany Universe 2013
-คุณชนัญชิดา รุ่งเพชรรัตน์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Miss Tiffany Universe 2013
-คุณโสภิดา รชานนท์ รองชนะเลิศอันดับสอง Miss Tiffany Universe 2013
11:45-12:00 แถลงการณ์เพื่อการคุ้มครองสิทธิกะเทยและกล่าวสรุปและปิดเวทีสาธารณะ
โดย ตัวแทนชุมชนกะเทยและหรือคนข้ามเพศ
ผู้ดำเนินรายการ คุณณิชา ชัยพฤกษ์ คณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย         
* วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน

We are pleased to invite you to attend the International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT) event, which is co-organized by Bangkok Metropolitan Administration, Miss Tiffany's Company Limited and Thai Transgender Alliance (Thai TGA). This public event is financially supported by Foundation for SOGI Rights and Justice. Please find more information as below:

Title: International Day Against Homophobia and Transphobia: IDAHOT
Theme: Promote "Transrespect" and Wipe out "Transphobia"
Venue: Bangkok Metropolitan Hall, Chao Phraya Room
Time: 9.00 am - 12.30 pm.
Date: May 17, 2013
Opening remarks by Dr. Bhoodsadee Tamthai, Deputy Bangkok Governor

Panel discussions:
1. Situation report on Military recruitment, Gender Identity Disorder and Transwomen from field observation.
- Facilitated by Rena Janamnuaysook, GATE - Global Action for Trans* Equality
- Guest speakers: Jetsada Taesombat, Thai Transgender Alliance (Thai TGA)
- Representative from Army Recruitment Division, Ministry of Defense
- Sarawoot Chomchuen, sharing her direct experience on the previous military recruitment

2. Human Rights for Thai Transpeople on IDAHOT
Facilitated by: Nicha Chaiyapreuk, Thai Transgender Alliance (Thai TGA)
Guest speakers: Netnapada Kalayanon, Miss Tiffany's Universe 2013
Chananchida Roongpetrat, Miss Tiffany's Universe's First Runner Up
Sopida Rachanon, Miss Tiffany's Universe's Second Runner Up

3. Press Release
Co-facilitated by Miss Tiffany's Company Limited and Thai Transgender Alliance.

Remarks
:
1. The registration opens from 8.15 am
2. No transportation cost will be provided
3. Tea break and lunch will be provided

Please RSVP to Kath Khangpiboon at the email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or mobile phone number: 08-9519-3229.
Apologies for this very short notice. We look forward to seeing you all.
Thank you very much and best regards,
Thai Transgender Alliance and Co-Organizers.

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com