การศึกษาหญิงรักหญิงในวัฒนธรรมไทย

SAC_LGBTI_forum02
เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชาการเรื่อง...การศึกษาหญิงรักหญิงในวัฒนธรรมไทย
โดย ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 207 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ในวัฒนธรรมไทย พฤติกรรม "เล่นเพื่อน" ใช้เรียกความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างหญิงรักหญิง แต่ปัจจุบัน เราอาจจะได้ยินคำว่า เลสเบี้ยน ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ฯลฯ

"ตัวตนทางเพศ" ของผู้หญิงที่รักเพศเดียวกัน จะถูกสร้าง ถูกเปลี่ยน และดำรงอยู่อย่างไร ในสังคมไทย การศึกษาทางมานุษยวิทยาจะช่วยทำความเข้าใจถึงความซับซ้อนของ "พฤติกรรม" "อารมณ์" และ "อัตลักษณ์" ของผู้หญิงรักเพศเดียวกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.sac.or.th/main/news_detail.php?news_id=64
2011-12-07
Hits: 2248
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com