มานุษยวิทยากับการศึกษาพฤติกรรมข้ามเพศ และรักเพศเดียวกัน
SAC_LGBTI_forum01
เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชาการเรื่อง...มานุษยวิทยากับการศึกษาพฤติกรรมข้ามเพศ และรักเพศเดียวกัน
โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554
เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 207 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

สังคมของมนุษย์ยอมรับพฤติกรรมทางเพศเพียงชายกับหญิงเท่านั้นหรือ?


การศึกษาทางมานุษยวิทยาจะช่วยเปิดความเข้าใจว่าพฤติกรรมข้ามเพศและรักเพศเดียวกันได้รับการยอมรับในหลายวัฒนธรรม  แต่อคติที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้เป็นผลผลิตจากวิธีคิดแบบตะวันตกที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ตัดสินว่าอะไรคือเพศที่ปกติหรือผิดปกติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมอื่นๆ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนทำให้พื้นที่ของคนข้ามเพศและรักเพศเดียวกันหดหายและแคบลงไปเรื่อยๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.sac.or.th/main/news_detail.php?news_id=62
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com