โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนักกิจกรรมที่เป็นสาวประเภทสอง

โครงการฯได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดสุขภาวะทางเพศ และการเปลี่ยนแปลงสังคม (Core Sexuality Training)” ครั้งที่ 1 (ครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับคนทำงานสาวประเภทสอง) ระหว่างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2553 ณ ที่ตั้งโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2009-12-09
Hits: 1936
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com