สถานการณ์สิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
19082015-website-banner


สถานการณ์สิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

ด้วยภาควิชาบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สถาบันเอไอที) ร่วมกับ Ochanomizu และ Nagoya University of Foreign Studies จัดการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย สำนักงานศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาและเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเพศ และประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

กิจกรรม การบรรยายเรื่อง...สถานการณ์สิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ท่าน 

พุธที่ 19 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุม คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

กำหนดการ

10.30-10.35   กล่าวต้อนรับ
    โดย รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
     
10.35-10.40   กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์
    โดย รศ.ดร.พิมพวัย์ บุญมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณะสุข สวัสดิการและสังคม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     
10.40-11.30   การนำเสนอ...สถานการณ์สิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
และประสบการณ์การทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย 
    โดยเจษฎา แต้สมบัติ ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
     
11.30-12.00   แลกเปลี่ยนสอบถาม
     
12.00    ปิดการประชุมปฏิทินกิจกรรม

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com