จาก 9 กุมภาฯ 58 ถึง 10 กรกฎาฯ 58 : เส้นทางการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางเพศ
banner-Sarina-07-07-2015

จาก 9 กุมภาฯ 58 ถึง 10 กรกฎาฯ 58 : เส้นทางการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางเพศ

การแถลงข่าว...ทางออกเพื่อหยุดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุความแตกต่างทางเพศสภาพ
กรณีการห้ามคนข้ามเพศเข้าสถานบันเทิง Onyx ย่านอาร์ ซี เอ

จัดโดย เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณซารีน่าไทย (คุณณิชนัจทน์ สุดลาภา) ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance) และโครงการการรณรงค์เพื่อผลักดันการรับรองเพศสภาพในประเทศไทย (Gender Recognition Advocacy in Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุน ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศที่มีประสบการณ์ในการทำงานสิทธิมนุษยชนในมิติเพศภาวะ เพศวิถี และความเป็นธรรมทางเพศ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีห้ามคนข้ามเพศเข้าสถานบันเทิงชื่อ Onyx ย่านอาร์ ซี เอ กรุงเทพฯ

ดังนั้น เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในการแถลงข่าวเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศสภาพ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณโน๊ต เจษฎา แต้สมบัติ 086-597-4636 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sarinathai-TGA 07-10-2015


ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com