โครงการกันและครั้งที่ 3 ร่วมแบ่งปันเพื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์
Together4-website-banner

ร่วมแบ่งปันเพื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์
วันที่ 3 สิงหาคม 2557ณ บ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋ ซอยวัดสวนแก้ว นนทบุรี

เป็น เวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่ป้าเอ๋เสียสละตนเองทั้งกำลังทรัพย์และชีวิตส่วนตัวเพื่อมาดูแลเพื่อนที่ ดีที่สุดของมนุษย์นับ 100 ชีวิต เพื่อนที่หลายครั้งกลับถูกมองเป็นเพียงอีกชีวิตที่มีค่าเท่ากับกะละมัง ถังน้ำ และอดตายไปอย่างเงียบๆ ทรมาน ข้างถนน

ทำไม อดีตพยาบาลที่เคยมีหน้าที่การงานมั่นคงอยู่ที่ต่างประเทศยอมเสียโอกาสงามของ ชีวิต เพื่อมาอยู่ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวน และกลิ่นที่เราหลายๆคนต้องเบือนหน้าหนี
สุนัข และแมวที่ใครๆเคยเห็นจนคุ้นตา เคยเอือมมือไปลุบหัวอย่างรักใคร่ เมื่อวันคืนเปลื่ยนแปรไป พวกมันกลับกลายเป็นเพียงภาระที่มนุษย์อย่างเราพร้อมที่จะทิ้งขว้าง ไม่เหลียวแล หรืออย่างร้ายที่สุดคือทำร้ายทั้งชีวิตและจิตใจ

ดัง นั้น โครงการกันและกัน ร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนสุนัขและแมว สำหรับพื้นที่ปริมณฑลที่ถูกมองข้าม

จึง ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงิน เพื่อมอบให้กับบ้านสงเคราะห์สุนัขบ้านป้าเอ๋ 54/7 หมู่ที่1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  084-665-3559 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00- 12.00 น. ณ

โดยมีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดังรายนามต่อไปนี้

****คณะที่ปรึกษา****

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
รศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
ดร.พีระพล รัตนะ
อาจารย์สมหมาย นัยโมกข์
ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
คุณสุวรรณี หาญมุสิกวัฒนกูร
คุณTimo Ojanen
คุณณัฐยา บุญภักดี
คุณจิตติมา ภานุเตชะ
คุณสุมาลี โตกทอง
คุณนัยนา สุภาพึ่ง
คุณจันจิรา บุญประเสริฐ
ผศ.สุวรรณี จุฑามณีพงษ์
คุณดนัย ลินจงรัตน์
คุณทฤษฎี สว่างยิ่ง
คุณวชิรา จันทร์ทอง

  รศ.สมนึก สุขพงษ์ไทย
ดร.ภัทรียา กิจเจริญ
ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล
ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
ดร.โทมัส กวาดามูส
ดร.อนุสรน์ พยัคฆาคม
คุณบงกช บุญประสาน
คุณณัฐชนนท์ อ้นเกตุ
คุณพงศธร จันทร์เลื่อน
คุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ
คุณบุญยก บุญญาภิสมภาร
คุณซั้ว ปลอดภิญโญ
คุณสุจิรา สามัคคีคารมย์
คุณมารศรี วุฒิพงษ์
คุณพรรณี วงษ์เล็ก
คุณพีระพันธ์ ชูชาติ
  คุณมุจลินท์ ชลรัตน์
ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
ผศ.ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ
คุณกฤษณี เสนาเก่า
คุณสิริกร โสภา
คุณสร้อยบุญ ทรายทอง
คุณประดิษฐ์ ปลอดภิญโญ
คุณปัญญา ปลอดภิญโญ
คุณรัชนี แต้สมบัติ
คุณสุชฤทธิ์ แต้สมบัติ
คุณกร ครั้งพิบูลย์
คุณพรรณพิมล ครั้งพิบูลย์
คุณน้ำอ้อย คำชื่น
คุณภานุการณ์ คงเวียง
คุณพิมพ์ธันวา จงสวัสดิ์
พญ.สิรอัยย์กร น้าสุนีย์ 

***คณะกรรมการดำเนินโครงการ***

คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์
อาจารย์สุพันธ์ เปรมปรีดิ์
คุณสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร
คุณกนกพร สุขประเสริฐ
คุณคทาวุธ ครั้งพิบูลย์
คุณฐิติญานันท์  หนักป้อ
คุณปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์
คุณพรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์
คุณรัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข
คุณปธิตา จันทร์สว่าง
คุณชานันท์ ยอดหงษ์
คุณชยานันท์ มโนเกษมสุข

 

คุณภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์
คุณสุนิสา สิงโต
คุณภารดี ปลอดภัย
คุณภัทราภรณ์ ภูบาล
คุณวราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์
คุณวรรดี แป้นรอด
คุณดนัย เจริญสุข
ร.ต.อ.หญิง ภาณุมาศรัตนธรรมสกุล
คุณนราธิป เจริญฉิม
คุณธนัญญา สังขมาลย์
คุณศุจิรัตน์ พุทธิวรา
คุณชุติมา สิงหนาถ

 

คุณเอกรินทร์ เกิดสูง
คุณเจษฎา แต้สมบัติ
คุณสิรินยา สยางกูล
ทพ.จักกฤษช์ สยางกูล
ทพญ. ธนิดา โพธิ์ดี
คุณวรรณวรางค์ พงษ์นาค
คุณกฤษติกานต์ แก้วโรจน์วงศ์
คุณภัทรี มหาธีรสมบัติ
คุณฐนิดา อภิชนะกุลชัย
คุณพิมลดา ชัยวัฒนพงศ์
คุณกรวิภา อมรประภาธีรกุล
คุณณัฐชานันท์ พิบูลภักดิพงศ์

*****ท่านผู้สนใจบริจาคสามารถบริจาคด้วนตัวเองผ่านซองอนุโมทนา หรือ โอนผ่านบัญชี ด้านล่าง *****

ชื่อบัญชี : นายรณภูมิ สามัคคีคารมย์ และนายเอกรินทร์ เกิดสูง และนายปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์
ธนาคาร : ทหารไทย
สาขา: เซ็นทรัลเวิลด์
ประเภท: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 216-2-18570-2

(หากโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งยอดได้ที่รายนามด้านล่าง หรือ แฟ็กใบหลักฐานการโอนเงินมายัง 02-4419184 ต่อ 112 )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณเอกรินทร์ (โก๋) 0863040303Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณเจษฎา (โน้ต) 0865974636 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
คุณรณภูมิ (รณ) 0852412244

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com