โลโก้เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
ThaiTGA-logo.th

ผลงานออกแบบโลโก้ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Transgender Alliance-ThaiTGA)
โดยคุณสุภชัญญา ทิพย์ประเสริฐ เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ www.TLBZ.me


ความหมายและองค์ประกอบต่างๆ ภายในโลโก้ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

1. รูปคนจับมือกัน หมายถึง กลุ่มคนที่มารวมตัวกันเป็น “เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย” ในรูปคนนี้ไม่ได้มีการระบุ หรือแสดงสัญญาลักษณ์ความเป็นเพศใดเพศหนึ่ง แสดงกริยากางแขนจับทือกันเป็นวงล้อมเปรียบประหนึ่ง คือ การร่วมใจกัน รูปคนทั้งหมดนี้ยืนอยู่บน “จุดยืนเดียวกัน” สื่อความหมายว่า กลุ่มคนที่มารวมตัวกันเป็น “เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย” มีจุดร่วมเดียวกันที่จะทำให้โลกหรือสังคมของกะเทยไทยดีขึ้น

2. สีทั้ง 8 สี หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็น “เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย” นั้นมีความหลากหลาย อาทิเช่น วิถีชีวิต เพศวิถี เพศภาวะ ทิศทั้ง 8 เป็นต้น แม้ว่าแต่ละคนที่มาจะมีความแตกต่างกัน แต่มีจุดยืนเดียวกัน และสีทั้ง 8 สี นั้นยั้งสื่อถึง LGBT Symbol (Original eight-stripe version designed by Gilbert Baker in 1978) อันประกอบด้วย
- Hot Pink: sexuality
- Red: Life
- Orange: Healing
- Yellow: Sunlight
- Green: Nature
- Turquoise: Magic / Art
- Indigo: Serenity / Harmony
- Violet: Spirit

3. สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำ หมายถึง ฐานที่ “เรา” มายืนร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ปฏิทินกิจกรรม

March 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com