Panisara ปาณิสรา (ปอย) สกุลพิชัยรัตน์ เคยทำงานในตำแหน่งเลขานุการทีมวิจัยสังคมและชุมชน ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรณรงค์ภายในชุมชนทั้งแง่ของอนามัยเจริญพันธุ์ เพศภาวะกับเพศวิถี การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและประเด็นอื่นๆทางสังคม รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆของฝ่ายบริการวิชาการด้วย จากนั้นจึงได้ร่วมงานกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและกะเทย/สาวประเภทสอง โดยที่ผ่านมาได้เคยร่วมรณรงค์ผลักดันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆ จึงเกิดความสนใจในประเด็นนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนกะเทยจึงเริ่มหันมาทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในตำแหน่งผู้ประสานงาน ของโครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ ก่อนจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยจนถึงปัจจุบัน

ปฏิทินกิจกรรม

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com