เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance-Thai TGA)
เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
(Thai Transgender Alliance-Thai TGA)
www.thaitga.com


จากประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสาวประเภทสองในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ บ้านบุญบาลีรีสอร์ท กรุงเทพฯ ที่ผ่านนั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นนักกิจกรรม และนักวิชาการจากหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสุขภาวะทางเพศให้กลุ่มคนชายขอบในสังคมไทย โดยผลจากการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดได้ร่วมกันก่อตั้ง “เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance-Thai TGA)” ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ทำงานกับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “กะเทย” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

“เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย” คือ การรวมตัวของคนที่เกิดมาแล้วถูกระบุว่าเป็นชาย แต่รับรู้ว่าตัวเองเป็นอีกเพศหนึ่ง รวมถึงบุคคล กลุ่มคน และหน่วยงานที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนและสุขภาวะทางเพศของกะเทยในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือ “สนับสนุนให้กะเทยในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรอบด้าน” เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและผลิตชุดข้อมูลความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกะเทยในสังคมไทย เสริมสร้างศักยภาพคนทำงานกับกลุ่มกะเทยในสังคมไทย พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความเข้าใจในตัวตนและสิทธิของกะเทย และสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมอื่นๆ เพื่อพัฒนาสังคมไทย

โดยการดำเนินงานในระยะเวลา 2 ปีต่อจากนี้ จะเน้นเรื่องการรวบรวมและผลิตชุดข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและตัวตนกะเทย ข้อมูลด้านสุขภาวะทางเพศ และสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกะเทยไทย อีกทั้งยังมีเวทีสัญจร 4 ภูมิภาคเพื่อรณรงค์เสริมสร้างศักยภาพคนทำงานกับกลุ่มกะเทยในพื้นที่ต่างๆ และการจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่องานรณรงค์ด้านต่างๆ ทั้งนี้เครือข่ายกะเทยไทยจะทำการประชาสมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และทำงานกับภาคีเครือข่ายอื่นๆเพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากอคติทางเพศต่อไปในอนาคต

รายชื่อคณะทำงาน
1.เคท ครั้งพิบูลย์ (เคท)
2.ฐิติญานันท์ หนักป้อ (ดอย)
3.ณิชา รองราม (ณิชา)
4.ปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์ (ปอย)
5.พรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์ (วุ้นเส้น)
6.รัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข (อู๋)
7.สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร (ฮั้ว)
8.เอกรินทร์ เกิดสูง (โก๋)

ผู้ประสานงาน
คุณเจษฎา แต้สมบัติ (โน๊ต)
โทรศัพท์: 08 6597 4636
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: www.thaitga.com

ไม่ว่าคุณจะมีอัตลักษณ์แบบใดและนิยามตัวตนว่าอย่างไร
คุณคือเพื่อนของเรา!


Thai Transgender Alliance (Thai TGA)
www.thaitga.com


Background:
The development workshop of the transgender network in Thailand was held on 2nd March, 2010, at Baan Boonbalee Resort, Bangkok with funding from the Sexual Health Promotion Plan of the Women’s Health Advocacy Foundation. The participants were activists and academics from various civil societies working for human rights and sexual health of marginalized groups in Thailand. From this workshop, it was agreed by all participants that “Thai Transgender Alliance- Thai TGA” should be established. This is the first time that a network for transgender has been established in Thailand.

“Thai Transgender Alliance” is a network of people who were born and were identified as male due to their sexual organ, but perceived themselves as other gender, as well as persons, groups and organizations working for human rights and sexual health of transgender in Thailand.

Goal:
•To support the transgendered people in Thailand to have a better quality of life in every aspect

Objectives:
•To gather all transgender-related information and to produce knowledge packages for transgender in Thailand.
•To strengthen capacity and skills of the members of the groups and organizations working with/for transgender in Thailand.
•To raise awareness and understanding concerning the identities and rights of transgender and also to establish coordination and constructive engagements of civil societies in order to improve Thai society.

Strategic direction:
Within two years, all information concerning ways of life and identities, sexual health and situations regarding human rights of transgender will be gathered and collated so as to produce a set of knowledge for transgender in Thailand.

Key activities:
•To organize four regional meetings to promote the strengthening of the capacity and skills of the local community- based transgender groups/organizations..
•To design IEC materials for awareness and advocacy campaigns.
•To promote network activities constantly and to work with other network in civil societies, so as to build and sustain the society without sexual prejudice and stigma.

The alphabetically ordered list of working group members:
1.
Akekrin Kerdsoong (Kho)
2.Kath khangpiboon (Kath)
3.Nicha Rongram (Nicha)
4.Panisara Skulpichaira (Poy)

5.Phonpiphat Potasin (Woncent)
6.Rattanawat Janamnuaysook (Au)
7.Sitthiphan Boonyapisomparn (Hua)
8.Thitiyanun Nakpor (Doy)

Coordinator:
Jetsada Taesombat (Note)
Mobile phone: +66 8 6597 4636
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

No matter what sexual identity you have and how you define yourself,
You are our friends!
ปฏิทินกิจกรรม

March 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com